IBN
Закрыть
Acciu Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Particularități de dezvoltare a capacităților coregrafice la elevii claselor primare
Acciu Victoria1 , Damian Liubovi2 , Maslîghin Anastasia2
1 Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, mun. Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Functiile artei coregrafice
Acciu Victoria
Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, mun. Chișinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele educatiei prin arta coregrafica a copiilor ın ınvatamıntul contemporan
Acciu Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников
Акчиу В.1 , Раку Жанна2
1 Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, mun. Chișinău,
2 Молдавский Государственный Университет
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Imperativele restructurării sistemului educaţiei preşcolare din Republica Moldova
Cemortan Stela , Racu Jana , Cuzneţov Larisa , Mocanu Liuba , Melinte Diana , Voloşin Elvira , Acciu Victoria , Duminică Stella , Dascal Angela , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5