IBN
Закрыть

65Publicaţii

2159Descărcări

51660Vizualizări

Cuzneţov Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2024 - 1

  Formarea creativității etice a cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale
Mihailov Veronica
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Rezumat la teza de dr., Chişinău, 2024
Disponibil online 2 April, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

  Familia în postmodernitate: cultura relațiilor familiale și calitatea vieții din perspectiva cunoașterii cotidiene și cunoașterii științifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-803-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Leducația familiei în contextul profesionalizării cadrelor didactice din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-803-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective de abordare a profesionalizării studenților pedagogi în contextul educației și consilierii familiei în instituția de învățământ
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 2 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Aspecte de formare a culturii pedagogice în contextul profesionalizării cadrelor didactice și globalizării educației (pregătire inițială)
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul teoriilor învățării asupra profesionalizării cadrelor didactice în formarea inițială: repere practice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profesionalizarea și autoactualizarea cadrelor didactice în contextul orientărilor științifice ale neurodidacticii
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

  Consilierea sistemică a familiei cu elevi de vârstă școlară mică în perioada crizei pandemice și post pandemice
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația pe parcursul vieții și autoperfecționarea - oportunități sociopsihopedagogice de eficientizare a dezvoltării gândirii științifice la cadrele didactice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea iniţială a cadrelor didactice: perspective teoretice şi aplicative
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mijloace şi forme de organizare a instruirii universitare în formarea iniţială a cadrelor didactice
Calaraş Carolina , Cuzneţov Larisa , Raileanu Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective de reconceptualizare a profesionalizării cadrelor didactice în procesul formării inițiale prin optica analizei dimensiunilor comportamentului epistemic competent al cadrului didactic universitar și importanța autorității sale pedagogice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  RECENZIE la monografia „Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia e ducaţiei”elaborată de Alion a PANIŞ, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii, stiluri și metode de învățare în formarea inițială a cadrelor didactice/ licență și masterat în contextul neurodidacticii și paradigmei cognitiv-constructiviste
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Școala științifică a pedagogiei familiei: perspective, tendințe, strategii a face copiii și părinții fericiți
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Construcția socială și etica personalității cadrului didactic: conceptul de sine, autocunoașterea, autoactualizarea și autoeficiența
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor
Cuzneţov Larisa , Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea culturii practicilor parentale pozitive – componentă esențială a educației pentru familie în contextul pedagogiei postmoderne
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gândirea științifică în educație și instruire baze psihopedagogice de optimizare a învățării prin prisma dezvoltării gândirii științifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-133. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Person's life prospects: personal development and the existential project of building a happy family
Cuzneţov Larisa
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Binele moral și factorii psihosociali care contribuie la consolidarea coeziunii și a relațiilor intergeneraționale
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea personală, perspectivele vieții și familia în contextul autoeducației și gândirii pozitive
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educaţia părinţilor în contextul analizei impactului miturilor familiale şi al fenomenelor psihodinamice asupra relaţiei părinte-copil
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-124. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proiectul existențial de edificare și menținere a familiei fericite: armonizarea relațiilor familiale, eficiența personală și reziliența partenerilor conjugali
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Education for family and training for intergenerational relations culture in the context of postmodern pedagogy
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii
Cuzneţov Larisa , Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele repere teoretico-aplicative privind formarea gândirii sociale și a comoprtamentului prosocial la studenții pedagogi
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

  Asigurarea normativității acțiunii educative în cadrul școlar și familial
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Familia în postmodernitate: tendințe și perspective de evoluție în context sociopsihopedagogic.
Cuzneţov Larisa , Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul workaholismului asupra funcționalității familiei: anticipare și remediere
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Parteneriatul educaţional ca factor de evaluare şi eficientizare a imaginii instituţieide învăţământ, a elevului şi a familiei
Cuzneţov Larisa , Calaraş Carolina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte teoretico-metodologice de sporire a eficienței personale în contextul consilierii ontologice complexe, autoconsilierii și al autoperfecționării
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Afirmarea umanului în cadrul familiei: fericirea, acţiunea morală şi pozitivitatea socioumană
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-44. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conștiința valorii și eficiența personală a cadrului didactic ca strategie de prevenire a reducerii realizărilor personale
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eficiența personala și actualizarea de sine a cadrului didactic în contextul prevenirii starii de burnout / sindromul arderii emoționale
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

  Aspecte teoretice de formare a competentelor de autoeducatie la elevii din clasele primare
Cuzneţov Larisa , Popa Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea personalității micului şcolar în contextul explorării optime a mass-media în educaţie
Cuzneţov Larisa1 , Şpac Silvia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(92) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-220. Vizualizări-1431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația pentru timpul liber al familiei: unele repere teoretice, metodologice și applicative
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-64. Vizualizări-1541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noile educatii ca extindere si aprofundare a dimensiunii axiologice a educatiei formale, nonformale si informale
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-84. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspectiva umanistă în educaţia şi formarea personalităţii elevului de vârstă şcolară mică
Cuzneţov Larisa
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-101. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere teoretice şi praxiologice ale consilierii ontologice complexe a persoanei şi familiei în contextul inter-, pluri- şi ransdisciplinarităţii
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele repere teoretice privind autoeducaţia în contextul devenirii personalităţii
Cuzneţov Larisa , Popa Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 August, 2015. Descarcări-47. Vizualizări-1163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Cadru epistemologic: unele aspecte teoretice ale educaţiei pentru carieră a adolescentului
Cuzneţov Larisa , Pavlov Zinaida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Esenţa teleologică a acţiunii educative în contextul racordării educaţiei nonformale şi a educaţiei informale la finalităţile educaţiei formale
Cuzneţov Larisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele repere metodologice privind cercetarea psihopedagogică a familiei
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Consilierea psihopedagogică parentală – o componentă de formare a culturii familiei
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-86. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Esenţa şi logica educaţiei integrale a copilului în cadrul familial şi şcolar: strategii, principii, forme şi metode
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Filozofia practică a familiei ca fundament existenţial al formării personalităţii copilului
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 66