IBN
Закрыть
Lungu Adrian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică
Lungu Adrian1 , Ţapu Ion2
1 Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Unele aspecte privind reglementarea activităţii necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (Legea nr. 22 din 23.02.2018)
Lungu Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Unelele aspecte metodologice ce țin de învățarea pasărilor în jocul de volei de către studenții instituțiilor de învățământ superior
Lungu Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unelele aspecte metodologice ce țin de învațarea serviciilor în jocul de volei, de catre studenții instituțiilor de învațamânt superior
Lungu Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Învațarea preluarilor la studenții specializați la volei
Lungu Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte generale privind flexibilitatea raporturilor juridice de muncă
Lungu Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretico -practice privind instituţia protecţiei datelor cu character personal ale salariatului
Lungu Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Influenţa procesului de externalizare asupra raporturilor juridice de muncă în Republica Moldova şi în România
Lungu Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(169) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Reglementări privind procedura de atestare a salariaţilor
Lungu Adrian , Romandaş Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9