Unelele aspecte metodologice ce țin de învațarea serviciilor în jocul de volei, de catre studenții instituțiilor de învațamânt superior
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
658 0
SM ISO690:2012
LUNGU, Adrian. Unelele aspecte metodologice ce țin de învațarea serviciilor în jocul de volei, de catre studenții instituțiilor de învațamânt superior. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.3, 23-24 martie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 242-247.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chişinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Unelele aspecte metodologice ce țin de învațarea serviciilor în jocul de volei, de catre studenții instituțiilor de învațamânt superior


Pag. 242-247

Lungu Adrian
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2019


Rezumat

In literature there are many ways of learning methodological elements and the technical procedures of the game of volleyball. In the given article we propose a new variant of the original classification and methodology of learning the game of volleyball service by students in higher education institutions within and not just sports sections.