IBN
Закрыть
Mitev Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 1

Modelling Performance Characteristics for Polling Models with semi-Markov Switching and Priorities
Mitev Lilia
Free International University of Moldova
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Numerical modeling and results of performance characteristics for DD priority discipline with semi-Markov switching
Mitev Lilia
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Modeling of busy period in polling models with semi-Markov switching of states
Mishkoy Gheorghe , Mitev Lilia
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Queueing models of polling type and their applications
Mishkoy Gheorghe , Mitev Lilia
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Numerical modeling of the performance characteristics for exhaustive polling models
Mishkoy Gheorghe12 , Mitev Lilia3
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Numerical solutions of Kendall and Pollaczek-Khintchin equations for exhaustive polling systems with semi-Markov delays
Mishkoy Gheorghe12 , Bejenari Diana2 , Mitev Lilia32 , Ticu Ionela4
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
4 Constanta Maritime University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 2 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aplicaţii ale modelelor polling in sistemele informatice de comunicaţii
Mitev Lilia123
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repartiţia perioadei de ocupare şi caracteristici auxiliare pentru modelul Mr|Gr|1| ∞ cu prioritatea DD
Mitev Lilia
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Auxiliary busy periods for M2jG2j1 system with PH distribution and strategy "reset-to-zero"
Bejenari Diana1 , Alfa Attahiru2 , Mishkoy Gheorghe1 , Mitev Lilia1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 University of Manitoba
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi metode de studiere a sistemelor polling
Mitev Lilia12
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea medie a perioadei de ocupare pentru modelul polling cu vacanţe semi-markoviene
Mitev Lilia
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Method of catastrophes and its application to analyze generalized queueing models
Groza Olesea1 , Mishkoy Gheorghe2 , Mitev Lilia2 , Costea Alina3
1 State University of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Constanta Maritime University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Modele semimarkoviene de servire cu priorităţi
Mişcoi Gheorghe , Bejenari Diana , Mitev Lilia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13