IBN
Закрыть

50Publicaţii

164Descărcări

30870Vizualizări

Coşciug Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 19
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Le syncrétisme des codes dans la littérature pour la jeunesse, traduite du roumain en français: cas du conte populaire «Dafin și Vestra»
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Prononciations de la Lettre «D» en français: Perspectives Linguistique
Coşciug Angela
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques réflexions sur le role des dictionnaires en ligne dans la didactique du fle
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-17-6.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Les anglicismes des affaires et de la finance en français : considérations sur leur assimilation et leur didactisation à travers la recherche-action
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularités de lecture de la lettre « o » en français
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Formation des compétences de lecture en français – cas de la lettre ‘i’
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques réflexions sur l’assimilation en russe des unités d’origine française
Coşciug Angela
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

La pertinence de la vertu dans la nouvel-le « Acte de probité » de H. Bazin
Foghel Ecaterina , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La vertu et l‘anti-vertu dans la nouvelle « Légende Poldève » de Marcel Aymé
Foghel Ecaterina , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le concept de vertu dans une perspective évolutive
Foghel Ecaterina , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(11) / 2019 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra germanismelor şi anglicismelor în limba franceză
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Numele de agent al mişcării exprimat prin substantiv în limbile spaniolă, franceză şi română
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Définir le concept de vertu à travers les époques
Foghel Ecaterina , Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul în didactica limbii franceze ca limbă străină
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat al numelor de agent exprimate prin substantiv în limbile spaniolă, franceză şi română
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele consideraţii asupra numelor de acţiune în limbile franceză, engleză şi spaniolă
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3145-3-4.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

L’image dynamique dans la didactique du FLE
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-36-7.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra numelor de acţiune în limbile franceză, rusă şi română
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

De la phonetique francaise a sa didacticite aux apprenants roumains: cas de la methode dite progressive
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Glotodidactica
Nr. 1(V) / 2014 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 29 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la vis la text: unele consideraţii asupra onirismului francez şi românesc
Cioinac-Şipilov Diana , Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură
Vol. 1. 2014. 100. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra calităţii pregătirii specialiștilor de limbi și literaturi străine în cadrul universităţii bălţene
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra sincretismului mediilor de manifestare în discursul politic francez contemporan
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Consideraţii generale asupra numelor de acţiune prin prisma verbelor de acţiune
Mascaliuc Victoria , Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du reve au texte: introduction a une étude du texte onirique français
Cioinac-Şipilov Diana , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques reflexions sur la superphrase et ses spécificités dans les recits bibliques
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra categoriei aspectului şi asupra particularităţilor exprimării acestuia în limba franceză
Mascaliuc Victoria , Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii asupra sufixelor şi prefixelor în structura numelor de acţiune din limba franceză
Mascaliuc Victoria , Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Fiction and narrative instance and grammar in the short story “Stolen Day” by Sherwood Anderson
Coşciug Angela
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le biblique – objet d’etude de plusieurs sciences
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Actional Perspective in Training Competitive Specialists of French in the Labor Market
Coşciug Angela
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii de ordin general asupra sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-1077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Aspecte psiho-pedagogice ale predării şi învăţării limbii franceze în clasa a II-a, în Republica Moldova
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Glotodidactica
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 16 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developpement des competences et performances communicatives et actionnelles chez les apprenants du fle (Surtout a travers les TIC(E))
Cioinac-Şipilov Diana , Şipilov Ana , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etude comparee des systemes vocaliques du français, espagnol, roumain et russe
Coşciug Angela
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les technologies d’information et de communication educatives - un support efficace dans l’apprentissage de la langue francaise
Moroşan Lina , Popova Liudmila , Cozniuc Octavian , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques reflexions sur les identités visuelles et les medias moldaves: les logotypes et les styles graphiques des entreprises et compagnies les plus importantes de la Republique de Moldova
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réflexions sur les «Unités» du texte
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sémiotique: éléments et principes théoriques de base, Bălti:
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 14 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

(По)хвала и порицание в библейском тексте (попытка прагматического анализа)
Кошчуг Анжела
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 14 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariţii recente
Coşciug Angela
Glotodidactica
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eléments de morphologie française: règles et exercices.
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Glotodidactica
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 16 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet à l'usage des enseignants et des apprenants du fle de la Republique de Moldova
Coşciug Angela , Cantemir Grigore
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Glotodidactica
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 16 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet dans la formation initiale des interpretes du Francais en Roumain dans les Universities Moldaves
Coşciug Angela , Lupascu F
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Glotodidactica
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi lexico-semantice ale unităţilor individualizatoare în textele biblice în variantele ebraică (aramaică), franceză şi Română
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Adrienne sénécal's novel "notary jofliau" facing a possible translation in Romanian
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la tradiţionalism lamodernism în abordarea raţionalului şi iraţionalului
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Consideraţii asupra esenţei şi structurii naraţiunii în general şi celei apocaliptice în particular din perspectiva semiotico-naratologică
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra limbii in general si a limbii franceze in particular din perspectivă culturală si interculturală
Coşciug Angela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
La Francopolyphonie
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Types defaits, de faire et les circonstances de l'evene- ment biblique
Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Инновации и прагматика филологических исследований
2006. Бэлць. ISBN 978-9975-50-009-8.
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Elemente de lingvistică a discursului.
Coşciug Angela
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălți, 2005 / ISBN 9975-931-47-2
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50