IBN
Закрыть
Şinghirei Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 1

Globalizare și engleză ca lingua franca în Africa
Şinghirei Valentina
Universitatea Americană din Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Cultura socio-emoțională la învățarea în grupuri
Şinghirei Valentina
American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea Uniunii Europene ca proces de comunicare
Omaba Abechi Joseph , Şinghirei Valentina
Universitatea Americană din Moldova
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of neutrality in language policy
Şinghirei Valentina
American University of Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some issues of specialized language: economics and business management
Şinghirei Valentina
American University of Moldova
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE și alte organizații internaționale din sfera comerțului
Şinghirei Valentina
Universitatea Americană din Moldova
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Activitatea civică de folosit în evenimentele extracurriculare a studenților
Şinghirei Valentina
Universitatea Americană din Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Comunicarea internațională abordată din perspectiva stilurilor de conducere
Şinghirei Valentina
Universitatea Americană din Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural diplomacy as a process of cross-cultural communication
Şinghirei Valentina
American University of Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of translator in dialogue of cultures
Şinghirei Valentina
Институт международных отношений Молдовы
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-152-60-0.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Vasul care fierbe împotriva salatei de după criza refugiaților
Şinghirei Valentina
Institute of International Relations of Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Different types of advertisement in the European Union
Şinghirei Valentina , Muntean Viorica
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-61. Vizualizări-1335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Peculiarities of english lexis in the social and political discourse
Şinghirei Valentina
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-1445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Metode de aplicare a pragmaticii în expunerea multifuncţionalităţii şi expresivităţii slangului
Şinghirei Valentina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Изоморфизм термина: маркер понятия и слово общеязыковой лексики
Şinghirei Valentina
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфические свойства термина и его место в общеязыковой лексике
Şinghirei Valentina
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Syntactical expressive means and stylistic devices in the advertisement
Şinghirei Valentina , Doneţ Oleg
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-50. Vizualizări-1377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Lexical expressive means and stylistic devices in the language of advertisement
Şinghirei Valentina , Doneţ Oleg
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-76. Vizualizări-1842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Concerning pragmatics of modern english advertising
Şinghirei Valentina , Doneţ Oleg
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural, semantic, grammatical and stylistic analysis of phonetic expressive means in english printed advertisements
Şinghirei Valentina , Doneţ Oleg
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Intercultural learning through e-mail exchange
Dumbraveanu Ion1 , Şinghirei Valentina2 , Ciorni Elena1
1 Moldova State University,
2 Institute of International Relations of Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21