Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-30 23:21
SM ISO690:2012
MERENCO, Vadim. Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană” . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-4. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Modelul matematic “Linie electrică – Instalaţie eoliană”

Pag. 1-4

Merenco Vadim
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică - instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din circuitele cu parametri concentraţi.

В работе рассмотрена проблема составления математической модели для цепи « электрическая линия – ветроагрегат» с целью анализа режимов работы методом математического моделирования. Математическая модель базируется на метод характеристик, учитывает неоднородность цепи и позволяет реализовать различные режимы и изменений в структуре цепи простым изменением значений величин заданных как сосредоточенные параметры.

It is considered the problem of finding of the mathematical model of a circuit “electric line – wind farm” with the purpose of analysis of operating modes by a method of mathematical simulation. The mathematical model is based on a method of characteristics, takes into account heterogeneity of a circuit and allows realizing various modes and changes in structure of a circuit simple change of values of sizes set as the concentrated parameters.

Cuvinte-cheie
linie electrică, metoda caracteristicilor.,

instalaţie eoliană, model matematic