Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
810 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-22 00:38
SM ISO690:2012
BABII, Vladimir. Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2008, nr. 5(15), pp. 198-202. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului

Pag. 198-202

Babii Vladimir
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The current article presents a group of behaviour’s models which are factors into efficiency of the children’s musical-artistic action: symbolist-artistic; of internal/external influence; of easy behaviour; impact of awaiting effect.