Погребение коней в кургане эпохи бронзы  около Гусятина Тернопольской области  (по результатам спасательных исследований 2015 года)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
519 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-25 00:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(477) (19)
Archaeology (671)
Prehistory. Prehistoric remains, artefacts, antiquities (1532)
Cultural remains of historical times (2490)
SM ISO690:2012
ИЛЬЧИШИН, Василий. Погребение коней в кургане эпохи бронзы  около Гусятина Тернопольской области  (по результатам спасательных исследований 2015 года). In: Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), pp. 104-110. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Погребение коней в кургане эпохи бронзы  около Гусятина Тернопольской области  (по результатам спасательных исследований 2015 года)

Burial pleace of the bronze age horses in the burial – mond near Gusiatin Ternopil region (by results of archeological excavations 2015)

Mormântul cu cai din tumulul epocii bronzului de lângă Gusiatin, regiunea Ternopil (în baza rezultatelor cercetărilor de salvare din anul 2015)


CZU: 902/904(477)
Pag. 104-110

Ильчишин Василий
 
ГП «ОАСУ Подольска археология»
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2018


Rezumat

В статье частично освещаются результаты спасательных археологических исследований кургана около пгт. Гусятин Тернопольской области. В частности, речь идет о погребении пары коней. Дана характеристика погребального комплекса и инвентаря.

The article shows the results of rescue archaeological investigations of the burial-moundnear the town of Husiatyn, Ternopil Region. In particular the article tells about ritual burial of pair of horses. Description of the burial complex and implements is given.

În articol sunt prezentate parțial rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din cadrul tumulului din apropierea orașului Gusiatin, regiunea Ternopil. În special, ne-am axat pe mormântul cu o pereche de cai. Sunt relatate caracteristicile complexului funerar și ale inventarului descoperit.

Cuvinte-cheie
курган, эпоха бронзы,

спасательные исследования, погребение коней.