Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
443 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-30 15:00
SM ISO690:2012
ŞCERBATIUC, Dumitru; LEHTMAN, Sofia. Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 153-156. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare

Pag. 153-156

Şcerbatiuc Dumitru, Lehtman Sofia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Sialolitiaza gigantă este considerată o patologie rară, în literatura anglo-saxonă fiind descrise 54 de cazuri în perioada 1942-2009. Autorii prezintă cazul clinic de sialolitiază gigantă rezolvat prin litextracţie endoorală. Este prezentată revista literaturii la acest subiect.

Giant sialolithiasis is a rare finding, with only 54 cases being published during 1942-2009. The authors present a case of giant sialolithiasis with successful intraoral calculi extraction, as well as the literature review regarding this topic.

Гигантский сиалолитиаз является редким заболеванием в англоаксонской литературе описаны 54 случая в период 1942-2009. Авторы представляют гигантский сиалолитиаза разрешённый эндоральной литекстракцией. Представлены данные современной литературы.

BibTeX Export

@article{ibn_22519,
author = {Şcerbatiuc, D.I. and Lehtman, S.S.},
title = {Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a glandei submandibulare
},
journal = {Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale},
year = {2012},
volume = {34 (2)},
pages = {153-156},
month = {Apr},
abstract = {(RO) Sialolitiaza gigantă este considerată o patologie rară, în literatura anglo-saxonă fiind descrise 54 de cazuri în perioada 1942-2009. Autorii prezintă cazul clinic de sialolitiază gigantă rezolvat prin litextracţie endoorală. Este prezentată revista literaturii la acest subiect.},
abstract = {(EN) Giant sialolithiasis is a rare finding, with only 54 cases
being published during 1942-2009. The authors present
a case of giant sialolithiasis with successful intraoral calculi
extraction, as well as the literature review regarding
this topic.},
abstract = {(RU) Гигантский сиалолитиаз является редким заболеванием в англоаксонской литературе описаны 54 случая в период 1942-2009. Авторы представляют гигантский сиалолитиаза разрешённый эндоральной литекстракцией. Представлены данные современной
литературы.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/22519},
}