Bacterium with Leuconostoc pseudomesenteroides
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-16 20:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:579.862.2 (1)
Communicable diseases. Infectious and contagious diseases, fevers (504)
Classification and systematics of microorganisms (162)
SM ISO690:2012
IAROVOI, Liviu, HOLBAN, Tiberiu, CHIRIACOV, Galina, COTOS, Viorica, COJUHARI, Lilia, CIRSTEA, Natalia. Bacterium with Leuconostoc pseudomesenteroides. In: One Health and Risk Management, 2023, nr. 4(1), pp. 81-86. ISSN 2587-3458. DOI: 10.38045/ohrm.2023.1.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Bacterium with Leuconostoc pseudomesenteroides

Bacteriemie cu leuconostoc pseudomesenteroides

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.10
CZU: 616.98:579.862.2

Pag. 81-86

Iarovoi Liviu1, Holban Tiberiu1, Chiriacov Galina2, Cotos Viorica2, Cojuhari Lilia1, Cirstea Natalia1
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Toma Ciorba Clinical Hospital of Infectious Diseases
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2023


Rezumat

Introduction. Leukonostoc pseudomesenteroides until recently was classified as a commensal microorganism, but from 1985 until now several sporadic cases of infection with this pathogen have been described in humans. Bacteremia with Leuconostoc spp. are increasingly reported. Unique cases of infection of other sites have also been described. Most often, these cases have been reported in patients with cancer, and are often considered opportunistic for acquired immunodeficiencies. However, several cases have also been reported in immunocompetent patients. Material and methods. An analysis of the literature and the clinical case are presented here: an 11-month-old child with congenital malformation – rabbit lip, who had pneumonia 2 months before his admission to the Toma Ciorba Infectious Diseases Clinical Hospital. Results. Meningococcemia and meningitis were clinically established upon admission. A few days later the blood culture result was with Leuconostoc pseudomesenteroides. The etiological treatment was corrected and the sterile result of the blood culture was obtained. The child was released in a satisfactory condition. Conclusions. The clinical case presented is the first case of infection with Leuconstoc spp. described in the Republic of Moldova. The correct choice of the etiological treatment allows the eradication of this pathogen.

Introducere. Leuconostoc pseudomesenteroides până nu demult a fost catalogat drept microorganism comensal, însă din 1985 până în prezent au fost descrise câteva cazuri sporadice de infecție cu acest agent patogen la om. Bacteriemiile cu Leuconostoc spp. sunt tot mai frecvent raportate. Au fost descrise cazuri unice de infectare și ale altor situsuri. Cel mai des, aceste cazuri au fost atestate la pacienții cu stări canceroase, fiind deseori apreciate drept oportuniste imunodeficiențelor dobândite. Însă, și la imunocompetenți au fost descrise câteva cazuri. Material și metode. Este prezentat o analiză a literaturii și un caz clinic al unui copil de 11 luni cu malformație congenitală – cheloschizis (buza de iepure), suportând pneumonie cu 2 luni înainte de internare. Rezultate. La internare au fost stabilite clinic meningococcemia și meningita. Peste câteva zile rezultatul hemoculturii a permis identificarea de Leuconostoc pseudomesenteroides. A fost corectat tratamentul etiologic și obținut rezultatul steril al hemoculturii. Copilul a fost externat în stare satisfăcătoare. Concluzii. Cazul clinic prezentat este primul caz de infecție cu Leuconostoc spp. descris în Republica Moldova. Alegerea corectă a tratamentului etiologic permite eradicarea acestui agent patogen.

Cuvinte-cheie
Leukonostoc pseudomesenteroides, congenital malformation, bacteremia, Vancomycin resistant, Amoxicillin clavulanate,

Leuconostoc pseudomesenteroides, malformație congenitală, bacteriemie, Rezistent la Vancomycin, Amoxicilina Clavulanat