Relația dintre climatul organizațional și satisfacția în muncă la angajații de diferite categorii profesionale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
550 72
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-09 17:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.32:331.101.32-057 (2)
Management activities (438)
Theory and organization of work. Relations between business firms and employees (393)
SM ISO690:2012
VASILACHE, Dorina, SUSANU, Mihai Claudiu. Relația dintre climatul organizațional și satisfacția în muncă la angajații de diferite categorii profesionale. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological Research: . International conference of applied psychology, Ed. 2, 29-30 noiembrie 2022, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, Ediția 2, pp. 283-290. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7360188
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2022
Conferința "Current Affairs and Perspectives in Psychological Research"
2, Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2022

Relația dintre climatul organizațional și satisfacția în muncă la angajații de diferite categorii profesionale

The relationship between the organizational climate and job satisfaction in employees of different professional categories

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7360188
CZU: 005.32:331.101.32-057

Pag. 283-290

Vasilache Dorina12, Susanu Mihai Claudiu
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
 
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2023


Rezumat

Angajații reprezintă coloana vertebrală sau elementul central al succesului oricărei organizații. Putem vorbi de un echilibru dinamic și în perpetuă mișcare unde angajatorul trebuie cu pricepere și dedicare să îl medieze în mod constant. Astfel, atât angajatul, cât și angajatorul pentru care lucrează, trebuie să depună eforturi pentru creșterea reciprocă, pentru progres. O organizație este echilibrată numai dacă angajații săi nu sunt deloc preocupați de căutarea unui alt loc de muncă, sunt axați pe performanța maximă în cadrul organizației și sunt motivați pentru creșterea rolului lor personal în cadrul organizației. Acest deziderat se obține atunci când managerii alocă cât mai multe resurse pentru a le crea climat favorabil și satisfacție profesională garantată.

Employees are the backbone or core of any organization's success. We can talk about a dynamic and perpetually moving balance where the employer must constantly mediate it with skill and dedication. Thus, both the employee and the employer for whom they work must strive for mutual growth, for progress. An organization is balanced only if its employees, not at all concerned with looking for another job, are focused on maximum performance within the organization and are motivated to increase their personal role within the organization. This desired is achieved when managers allocate as many resources as possible to create a favorable climate and guaranteed professional satisfaction.

Cuvinte-cheie
satisfacţie în muncă, climat organizaţional, relaţii interpersonale, motivaţie, suport organizaţional, conducere, performanţă, strategii de dezvoltare.,

job satisfaction, organizational climate, interpersonal relationships, motivation, organizational support, leadership, performance, development strategies