Attitudes toward writing in university students: the role of confidence and goal orientation
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
311 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-15 19:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147-057.875+159.953 (1)
Higher education. Universities. Academic study (2681)
Psychology (3522)
SM ISO690:2012
FESTAS, Isabel, DE ALMEIDA RAMOS, Ludovina Maria, SILVA, José Tomás da, PAIXÃO, Maria Paula. Attitudes toward writing in university students: the role of confidence and goal orientation. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological Research: . International conference of applied psychology, Ed. 2, 29-30 noiembrie 2022, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, Ediția 2, pp. 43-44. ISBN 978-9975-159-97-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2022
Conferința "Current Affairs and Perspectives in Psychological Research"
2, Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2022

Attitudes toward writing in university students: the role of confidence and goal orientation

Atitudini față de scriere la studenți universitari: rolul încrederii și orientării spre scop

CZU: 378.147-057.875+159.953

Pag. 43-44

Festas Isabel, De Almeida Ramos Ludovina Maria, Silva José Tomás da, Paixão Maria Paula
 
 
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2023


Rezumat

A large corpus of empirical evidence suggests a reciprocal relation between writing and motivation. The current study examined the role of confidence (in writing strategies and tasks) and goal orientation in University students' attitudes toward writing. Participants were 286 Portuguese university students (M = 21.47 years, SD = 4.82) attending higher education institutions located in the Central region of Portugal. Overall, results from Multiple Regression Model (MRM) showed that confidence in writing strategies is a better predictor of attitudes than mastery goals. Implications for practice and research are discussed.

Un corp mare de dovezi empirice sugerează o relație reciprocă între scriere și motivație. Studiul actual a examinat rolul încrederii (în strategiile și sarcinile de scriere) și orientarea spre scop în atitudinile studenților de la universitate față de scris. Participanții au fost 286 de studenți portughezi (M = 21,47 ani, SD = 4,82) care frecventează instituții de învățământ superior situate în regiunea centrală a Portugaliei. În general, rezultatele modelului de regresie multiplă (MRM) au arătat că încrederea în strategiile de scriere este un predictor mai bun al atitudinilor decât obiectivele de stăpânire. Implicațiile pentru practică și cercetare sunt discutate.

Cuvinte-cheie
writing motivation, goal orientation, confidence, writing attitudes,

motivație pentru scris, orientare spre scop, încredere, atitudini de scris