Ukrainian Folk Earthenware in Family Rituals
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
372 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-06 23:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[738+392](=161.2)(477) (1)
SM ISO690:2012
IVASHKIV, Halyna. Ukrainian Folk Earthenware in Family Rituals. In: Arta , 2022, nr. 1(AV), pp. 132-136. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.19
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Ukrainian Folk Earthenware in Family Rituals

Ceramica populară ucraineană în riturile familiale

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.19
CZU: [738+392](=161.2)(477)

Pag. 132-136

Ivashkiv Halyna
 
Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2022


Rezumat

În articol se analizează destinaţia funcţională și caracteristicile artistice ale ceramicii de la sfârșitul secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea în riturile familiale. Astfel, pentru o naștere ușoară, moașa folosea diverse obiecte din ceramică, inclusiv boluri, ulcioare, oale etc. La botezuri „cea mai importantă” era „oala” cu terci, care apoi era spartă. După cioburi și densitatea terciului se „prezicea” soarta copilului. Toți oaspeții erau serviți cu alcool (horilcă), care era turnat dintr-un ulcior frumos pictat. La ceremonia nunții se foloseau de ghiveciuri mici și mari, precum și de pahare, străchini, farfurii, ulcioare, ploști, butoiaşe, ceramică figurativă în formă de păsări, animale, mai rar – oameni. În obiceiurile și riturile funerare erau răspândite căni sau cești, străchini „pentru kolivo”, oale mari, ulcioare cu «felinare». La decorarea produselor olăritului, în special se practica pictarea cu ocru, celor afumate – lustruirea, uneori aceste vase de bucătărie nu erau decorate. Unele obiecte erau doar glazurate. Este propusă o caracteristică comparativă a produselor artei olarilor ucraineni și străini, în special moldoveni.

The paper highlights functions and artistic specificity of the earthenware dating back to the late 19th – early 20th centuries in family rituals. Thus, in order to lessen a woman’s pain, a midwife used various ceramic items, in particular bowls, pots, jugs, etc. “A pot” of porridge that was later broken into pieces “starred” during christening. By the shards and the thickness of the porridge, people forecast the child’s further fate. All the guests were treated to vodka from a beautifully painted jug. The wedding ritual involved small and large pots, cups, bowls, soup plates, plates, jars, O-shaped flat jars with a handle, flasks, earthenware casks, figurines of birds, animals and sometimes humans. In funeral customs and rituals people often used cups, bowls “for kolyvo”, large pots, and jugs with “lanterns”. Terracotta items were predominantly decorated with ochre paintings, while smoked works were smoothened, and sometimes this crockery even had no decorations at all. Some items were only glazed. The author provides a comparison between the artistic peculiarities of the works by Ukrainian and foreign potters, in particular Moldavian ones.

Cuvinte-cheie
rituri familiale, ceramică, destinație funcţională, formă, decor,

amily rituals, earthenware, function, shape, decor

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.52603/arta.2022.31-1.19</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ivașkiv, G.</creatorName>
<affiliation>Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Ф. Рыльского, НАН Украины, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Ukrainian Folk Earthenware in Family Rituals</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1181</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>rituri familiale</subject>
<subject>ceramică</subject>
<subject>destinație funcţională</subject>
<subject>formă</subject>
<subject>decor</subject>
<subject>amily rituals</subject>
<subject>earthenware</subject>
<subject>function</subject>
<subject>shape</subject>
<subject>decor</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[738+392](=161.2)(477)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022-08-30</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articol se analizează destinaţia funcţională și caracteristicile artistice ale ceramicii de la sf&acirc;rșitul secolului al XIX-lea &ndash; prima jumătate a secolului al XX-lea &icirc;n riturile familiale. Astfel, pentru o naștere ușoară, moașa folosea diverse obiecte din ceramică, inclusiv boluri, ulcioare, oale etc. La botezuri &bdquo;cea mai importantă&rdquo; era &bdquo;oala&rdquo; cu terci, care apoi era spartă. După cioburi și densitatea terciului se &bdquo;prezicea&rdquo; soarta copilului. Toți oaspeții erau serviți cu alcool (horilcă), care era turnat dintr-un ulcior frumos pictat. La ceremonia nunții se foloseau de ghiveciuri mici și mari, precum și de pahare, străchini, farfurii, ulcioare, ploști, butoiaşe, ceramică figurativă &icirc;n formă de păsări, animale, mai rar &ndash; oameni. &Icirc;n obiceiurile și riturile funerare erau răsp&acirc;ndite căni sau cești, străchini &bdquo;pentru kolivo&rdquo;, oale mari, ulcioare cu &laquo;felinare&raquo;. La decorarea produselor olăritului, &icirc;n special se practica pictarea cu ocru, celor afumate &ndash; lustruirea, uneori aceste vase de bucătărie nu erau decorate. Unele obiecte erau doar glazurate. Este propusă o caracteristică comparativă a produselor artei olarilor ucraineni și străini, &icirc;n special moldoveni.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The paper highlights functions and artistic specificity of the earthenware dating back to the late 19th &ndash; early 20th centuries in family rituals. Thus, in order to lessen a woman&rsquo;s pain, a midwife used various ceramic items, in particular bowls, pots, jugs, etc. &ldquo;A pot&rdquo; of porridge that was later broken into pieces &ldquo;starred&rdquo; during christening. By the shards and the thickness of the porridge, people forecast the child&rsquo;s further fate. All the guests were treated to vodka from a beautifully painted jug. The wedding ritual involved small and large pots, cups, bowls, soup plates, plates, jars, O-shaped flat jars with a handle, flasks, earthenware casks, figurines of birds, animals and sometimes humans. In funeral customs and rituals people often used cups, bowls &ldquo;for kolyvo&rdquo;, large pots, and jugs with &ldquo;lanterns&rdquo;. Terracotta items were predominantly decorated with ochre paintings, while smoked works were smoothened, and sometimes this crockery even had no decorations at all. Some items were only glazed. The author provides a comparison between the artistic peculiarities of the works by Ukrainian and foreign potters, in particular Moldavian ones.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>