The international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families: A new human rights instrument
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1585 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-12 17:23
SM ISO690:2012
CUCOŞ, Diana. The international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families: A new human rights instrument . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2010, nr. 3, pp. 35-40. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

The international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families: A new human rights instrument

Pag. 35-40

Cucoş Diana
 
Academy of Sciences of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Convenţia internaţională cu privire la protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale membrilor familiilor acestora (Convenţie) reprezintă un nou instrument al drepturilor omului. Acest articol prezintă istoricul apariţiei Convenţiei, analizează scopul şi structura acestea, prezintă locul Convenţiei în contextul principalelor instrumente ale drepturilor omului, precum şi analizează obstacolele juridice, economice şi politice de ratificare ale Convenţiei. Convenţia reprezintă prima codificare universală a drepturilor muncitorilor migranţi şi ale membrilor familiilor acestora, astfel accentuându-se legătura dintre migraţie şi drepturile omului. Textul Convenţiei evidenţiază că muncitori migranţi sunt fiinţe umane care au familii, şi indiferent de statutul acestora, ei trebuie să se bucure de drepturile fundamentale ale omului, iar statutul legal al muncitorilor oferindu-le drepturi adiţionale. Ratificarea Convenţiei reprezintă un pas important spre eliminarea abuzului şi exploatării migranţilor. Convenţia încurajează statele să-şi racordeze legislaţiile naţionale cu standardele Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar în situaţii de viduri legislative, ea reprezintă un garant al unui nivel minim de protecţie a muncitorilor migranţi.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей является новым инструментом в области защиты прав человека. В статье проводится анализ содержания основных положений Конвенции, акцентируется внимание на целях, структуре, роли и месте Конвенции в контексте основных инструментoв в области прав человека, a также рассматриваются трудности юридического, экономического и политического характера, препятствующие процессу ратификации конвенции. Конвенция представляет первую универсальную кодификацию прав трудящихся мигрантов и членов их семей, акцентируя, таким образом, внимание на связи миграции с правами человека. Положения Конвенции сводятся к тому, что мигранты являются людьми, у которых есть семьи, и независимо от их статуса, они должны пользоваться основными правами человека, при этом законный статус мигрантов предоставляет им дополнительные права. Ратификация Конвенции представляет собой серьёзный шаг к устранению насилия и эксплуатации мигрантов. Конвенция содействует приведению национальных правовых систем к стандартам Организации Объединённых Наций, а в ситуации отсутствия законодательств, она предоставляет гарантию на минимальный уровень защиты трудящихся и мигрантов.