Tipologizarea chipurilor scenice în procesul creării spectacolului coregrafic
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
344 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-19 22:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.83:793.32 (1)
Theatre. Stagecraft. Dramatic performances (529)
SM ISO690:2012
BEȚIȘOR, Angela. Tipologizarea chipurilor scenice în procesul creării spectacolului coregrafic. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: Tezele comunicărilor, 15 aprilie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2022, pp. 78-79. ISBN 978-9975-117-81-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale 2022
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022

Tipologizarea chipurilor scenice în procesul creării spectacolului coregrafic

Typology of artistic images in the process of creating the choreographic performance

CZU: 792.83:793.32

Pag. 78-79

Bețișor Angela
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2022


Rezumat

Crearea și redarea chipurilor scenice sunt o permanentă preocupație artistică a fiecărui coregraf. Ideile și temele îmbinate în soluții creative constituie esența expunerii coregrafice contemporane. În balet, chipul coregrafic de multe ori este identic cu protagonistul, personajul spectacolului. Baza chipului coregrafic este concepută de maestrul de balet. Fiind reprodusă de interpret, ea capătă o intruchipare individuala în spectacol. Boris Eifman spunea că nu montează mișcări, ci montează tipurile, caracterele protagoniștilor săi, care trebuie să descopere lumi noi, pentru că plastica oferă oportunități nemărginite. „Fiecare protagonist este o lume lăuntrică proprie, lângă care au loc patimi, anumite tragedii interioare. Și pentru întruchiparea acestora este nevoie nu doar de corpuri expresive profesioniste, dar și capacitatea de a exprima prin mișcare, prin limbajul corpului sensul, ideea emoțională a operei sau a chipului artistic‖. Diversitatea tipurilor de chipuri artistice este determinată de apartenența lor de tip, legile de dezvoltare interioare și de „materialul‖ folosit de fiecare artă. Coregraful are sarcina să identifice un echivalent vizual al conceptului despre imaginea personajului, să conducă spre o dominare absolută sau relativă a categoriei etice a lui. Aspectul etic în balet este exprimat mereu prin prisma dimensiunii estetice. Autorul încearcă, prin analiza spectacolelor clasice de balet, să descifreze tipologia chipurilor scenice în contextul creării conceptului regizoral-coregrafic al spectacolului de balet contemporan. În acest context sunt evidențiate 3 grupuri principale: chipuri-simboluri, chipuri-categorii și chipuri-funcții. Fiecare categorie este caracterizată și exemplificată detaliat. Totodată sunt expuse câteva reguli-principii în scopul organizării și interpretării chipurilor principale în spectacol. În concluzie se menționează că diversitatea tipurilor de chipuri artistice este determinată de apartenența lor la tip, de legile de dezvoltare interioare și de „materialul‖ folosit de fiecare artă.

Cuvinte-cheie
chipuri scenice, chip coregrafic, spectacol coregrafic, categorie estetică