Tratamentul chirurgical miniminvaziv etapizat la pacienţii cu esofag columnar metaplaziat
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
261 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-19 10:36
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Sergiu, ISTRATE, Viorel, FOSA, Doina, ŞIPITCO, Natalia. Tratamentul chirurgical miniminvaziv etapizat la pacienţii cu esofag columnar metaplaziat. In: Conferința Națională de Chirurgie: CNC 2017, 4-7 octombrie 2017, Iași. Iași, România: "Gr. T. Popa" Iași, 2017, Vol.1, pp. 610-611. ISSN 2601-0097 ISSN-L 2601-0097.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferința Națională de Chirurgie
Vol.1, 2017
Conferința "Conferința Națională de Chirurgie"
Iași, Romania, 4-7 octombrie 2017

Tratamentul chirurgical miniminvaziv etapizat la pacienţii cu esofag columnar metaplaziat

Phased mini-invasive surgical treatment in patients with columnar lined esophagus


Pag. 610-611

Ungureanu Sergiu1, Istrate Viorel12, Fosa Doina1, Şipitco Natalia1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Medical "Excellence"
 
Disponibil în IBN: 25 decembrie 2021


Rezumat

Introducere: Esofagul columnar metaplaziat (ECM) reprezintă rezultatul refluxului gastro-esofagian cronic cu evoluţie în timp spre displazie, respectiv cu risc oncologic avansat care predispune pentru dezvoltarea adenocarcinomului esofagian. Tactica de tratament şi conduită medicală a bolnavilor cu ECM continuă să fie obiectul discuţiilor specialiştilor în domeniu, iar progresul tehnic actualmente oferă tehnologii perfecţionante şi metode sigure de eradicare miniminvazivă a acestei patologii vizavi de tratamentul medicamentos. Veriga etiopatogenetică definitorie a bolii o reprezintă incompetenţa sfincterului esofagian inferior, iar modificările metaplazice odată instalate sunt ireversibile.
Material și metode: Materialul dat reprezintă o evaluare a tratamentului chirurgical complex, etapizat (endoluminal rezecţional şi procedeul antireflux laparoscopic) la 38 de pacienţi cu ECM. Rezultate: Endoluminal au fost efectuate: 4 disecţii endoscopice de mucoasă, 12 proceduri de Argon- Plasma coagulare şi 22 de rezecţii endoscopice de submucoasă. Laparoscopic: 4 intervenţii Hil-Toupet, 9 Hill-Nissen-Rossetti, 25 Hill-Lortat-Jacob.
Concluzii: Etapa endoscopică endoluminală rezolvă controlat sindromul de esofag columnar metaplaziat în modalitate miniminvazivă şi organomenajntă, astfel favorizând etapa chirurgicală antireflux. Pacienţii postoperator au rezultat foarte bun, demonstrat la examenul clinic şi paraclinic în toate cazurile, astfel încât substratul anatomo-patologic al bolii – zonele de metaplazie epiteliala columnară de mucoasă esofagiană sunt definitiv îndepartate, iar riscul de recidivă este minim.Introduction: Columnar lined esophagus (CLE) is the result of a chronic gastro-esophageal reflux, with a gradual evolution into dysplasia, and therefore it involves an increased oncological risk that predisposes towards esophageal adenocarcinoma. The treatment approach and medical conduct of patients with columnar lined esophagus (CLE) continues to be a subject of discussion for specialists in the field, and currently, the technical progress provides improved advanced technologies and safe methods of minimally invasive eradication of this pathology compared to pharmaceutical treatment. The main etiopathogenetic link of the disease is the incompetence of the lower esophageal sphincter, and once occurred, the metaplasia changes are irreversible.
Materials and methods: The current material is an evaluation of the phased, complex surgical treatment (endoluminal, resectional and the laparoscopic anti-reflux procedure) of 38 patients with CLE.
Results: The following performed procedures were endoluminal: 4 endoscopic dissections of mucosal lining, 12 procedures of Argon-Plasma coagulation and 22 endoscopic dissections of submucosal lining. Laparoscopic: 4 Hil-Toupet, 9 Hill-Nissen-Rossetti and 25 Hill-Lortat-Jacob surgical procedures.
Conclusions: The endoluminal endoscopic phase solves in a controlled, mini-invasive and organ- protecting manner the syndrome of columnar lined esophagus, thus creating a favorable field for the anti-reflux surgical stage. After surgery a very good result is obtained, proved by clinical and instrumental investigations in all the clinical cases, so that the anatomical-pathological substrate of the disease – the areas of columnar epithelial metaplasia of the esophageal mucosa are removed once and for all, and the risk of relapse is minimal.Cuvinte-cheie
esofag barett, metaplazia, esofag columnar metaplaziat,

Barrett's esophagus, columnar epithelial metaplasia, columnar lined esophagus