Oxigenocrenoterapia în reabilitarea afecţiunilor inflamatorii ale parodonţiului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
656 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-02 15:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17-002.4-08 (1)
Stomatology. Oral cavity. Mouth. Diseases of the mouth and teeth (495)
SM ISO690:2012
COSTRU, Tudor. Oxigenocrenoterapia în reabilitarea afecţiunilor inflamatorii ale parodonţiului. In: Medicina stomatologică , 2020, nr. 1(54), pp. 57-62. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328

Oxigenocrenoterapia în reabilitarea afecţiunilor inflamatorii ale parodonţiului

Oxygenocrenotherapy in the rehabilitation of the inflammatory diseases of the periodontium

CZU: 616.314.17-002.4-08

Pag. 57-62

Costru Tudor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

Rolul oxigenului hiperbaric în tratametulmai multor afecţiuni este cunoscut. La fel,din cele mai vechi timpuri,sunt folosite cu succes apele minerale medicinale în profilaxia și tratamentul mai multor maladii.Programul de reabilitare medicală presupune infuzia neinvazivă permucoasă de oxigen și apă minerală medicinală de la o distanță de 0,5-1,0 cm prin intermediul unor accesorii cu dotație specială, sub formă de nanoparticule. Apa minerală medicinală,cu o concentraţie de hidrogen sulfurat de 1,08 mg/l și cu un conţinut sporit de substanţe organice, se utilizează în cantităţi de 10–15 ml, cu o temperatură de 36–37oC. Penetrarea atraumatică a oxigenului și apei minerale medicinale în ţesuturile parodonţiului se efectuează o dată la 7 zile, încadrul a 2-3 ședințe. O ședință dureazăcirca 15-30 de minute. Oxigenul hiperbaric are rolul de a restabili oxigenarea celulelor lezate, sporirea circulației sangvine și de a stimula funcția ţesuturilor.Drept consecință a sporirii microcirculaţiei locale, are loc absobţia apei minerale medicinale și îmbunătățirea proprietăților funcţionale ale parododonțiului,prin fortificareasistemului imun bucal. Acțiunea terapeutică (antiinflamatorie), cât și de ordin protector, la nivelul ţesuturilor lezate,se atribuieconstituentei microbiologice a apei minerale sulfuroase, inclusiv: catalaza, proteaza și aminoacizii. Sistemul curativ combinat (oxigenocrenoterapia):oxigenul hiperbaric și apa minerală medicinală presupune o acţiune concomitentă asupra ţesuturilor lezate, soldată curegenerearea și biorevitalizarea parodonțiuluiafectat și,respectiv, cu reabilitarea vizibilă a afecțiunilor inflamatorii ale parodonțiului.

The role of hyperbaric oxygen in the treatment of many diseases is known. Likewise, since ancient times, medicinal mineral waters have been successfully used in the prophylaxis and treatment of many diseases. The medical rehabilitation program implies the non–invasive infusion of oxygen and medicinal mineral water from a distance of 0.5–1.0cm by means of special accessories, in the form of nanoparticles. A quantity of 10–15 ml of medicinal mineral water, with a temperature of 36–37oC, with a hydrogen sulphide concentration of 1.08 mg/l and an increased content of organic substances, is used. The atraumatic penetration into periodontal tissues of the oxygen and medicinal mineral water is performed every 7 days, within 2–3 sessions. A session lasts about 15–30 minutes. Hyperbaric oxygen has the role of restoring oxygenation of damaged cells, enhancing blood circulation and stimulating tissue function. Consequently, the increase of the local microcirculation makes possible the absorption of the medicinal mineral water with improvement of the functional properties of the periodontium, by strengthening the buccal immune system. The therapeutic action (anti– inflammatory), as well as the protective one, at the level of the injured tissues, is attributed to the microbiological constituent of the sulphurous mineral water, by means of the catalase, protease and amino acids. The combined curative system (oxygenocrenotherapy) with hyperbaric oxygen and medicinal mineral water, supposes a simultaneous action on the damaged tissues, resulting in the regeneration and biorevitalization of the affected periodontium, and respectively, with visible rehabilitation of the periodontal inflammatory diseases.

Cuvinte-cheie
oxigenocrenoterapia, afecțiunile inflamatorii ale parodonțiului, nanoparticule,

oxygenocrenotherapy, periodontal inflammatory diseases, nanoparticles