IBN
Close
Oleinic Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

  Impactul schimbărilor climatice asupra conținutului și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: abordări definitorii
Dorul Olga , Oleinic Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Protecția minorului victimă a infracțiunii
Oleinic Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-158-40-4.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2