IBN
Close
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Arta textilă contemporană din Republica Moldova
Sochichiu Greta , Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica imprimării cu coloranţi naturali
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Evoluția gravurii în Moldova
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Provocări contemporane în educația artistică
2021. . .
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sincretismul în arta textilă contemporană din Republica Moldova
Sochichiu Greta , Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Gravura națională de după 1990
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 29 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Gravura basarabeană de la Şilingovschi la Ceglocoff
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Gravura Moldovei medievale în contextul artei europene. Studiu istoriografic
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2011 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7