IBN
Close
Culea Uliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Arta gestionării conflictelor și crizelor familiale
Culea Uliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul colaborării familiale eficiente în relația soț-soție
Culea Uliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Uso dell’internet nell’apprendimento della lingua italiana
Culea Uliana
Università Pedagogica Statale "Ion Creanga" di Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Abordări conceptuale și didactice ale fenomenului mass-media în sistemul educațional modern
Culea Uliana
Università Pedagogica Statale "Ion Creanga" di Chisinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța pragmaticii pentru producerea limbajului în contexte sociale
Culea Uliana
Università Pedagogica Statale "Ion Creanga" di Chisinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Tranzitivitatea locuţiunilor verbale în limba română
Culea Uliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6