Justiția tranzițională în contextul reglementării conflictului „transnistrean”: între voința politică și soluțiile juridice (partea II)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
95 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-12 15:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.1/.8 (41)
Право международных политических и административно-правовых учреждений (164)
Юридические лица и предметы международного права (752)
Международное военное право (1368)
Международное уголовное право (2054)
Международный арбитраж. Международное судопроизводство (2812)
Дипломатическое право. Посольское право (3589)
Консульское право (4367)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Justiția tranzițională în contextul reglementării conflictului „transnistrean”: între voința politică și soluțiile juridice (partea II). In: Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), pp. 11-21. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122

Justiția tranzițională în contextul reglementării conflictului „transnistrean”: între voința politică și soluțiile juridice (partea II)

Transitional justice in the context of the regulation of trans-dniester conflict: between the political will and legal solutions (part II)


CZU: 341.1/.8
Pag. 11-21

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2020


Rezumat

In the second half of the 20th century, British pragmatism implemented a new concept in the context of solving armed conflicts, societies that clashed with dictatorships and authoritarian regimes, the ultimate goal being the national reconciliation of these societies. South Africa, Northern Ireland, Argentina, Chili, Morocco, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Kosovo etc., here are just a few examples from the list of countries that have somehow managed to implement transitional justice. The Republic of Moldova should equally be included in the list provided that there is a „frozen“ conflict in its territory and the society remains divided. In this sense, we will try to make a general presentation of the correlation between the political volition and the legal solutions offered by the transitional justice.

În a doua jumătate a secolului XX pragmatismul britanic a pus în aplicare un nou concept în contextul soluţionării unor conflicte armate, a unor societăţi ce s-au ciocnit cu dictaturi şi regimuri autoritare, obiectivul final fiind reconcilierea naţională a acestor societăţi. Africa de Sud, Irlanda de Nord, Argentina, Chili, Maroc, Algeria, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo etc., iată doar câteva exemple din lista statelor ce au reuşit într-o oarecare măsură să pună în aplicare justiţia ranziţională. Republica Moldova în egală măsură ar trebui să figureze în lista prezentată, în situaţia în care are pe teritoriul său un conflict „îngheţat”, iar societate rămâne a fi una dezbinată. În acest sens, v-om încerca să facem o prezentare generală a co-raportului dintre voinţa politică şi soluţiile juridice oferite de justiţia tranziţională.

Cuvinte-cheie
transitional justice, international humanitarian law, reconciliation, commission for truth, commission of inquiry,

justiţie tranziţională, Drept internaţional umanitar, reconciliere, comisie pentru adevăr, comisiei pentru anchetă