Codul de guvernanta corporativa – model de soft law pentru business
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
213 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-19 09:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.72+005.35:334.72 (1)
Коммерческое (торговое) право (1080)
Деятельность в сфере управления (242)
Формы организации и сотрудничества в экономике (558)
SM ISO690:2012
LOZOVOI, Artur. Codul de guvernanta corporativa – model de soft law pentru business. In: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice . 25-27 aprilie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018: CEP USM, 2018, 2018, pp. 5-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: "
Chişinău, Moldova, 25-27 aprilie 2018

Codul de guvernanta corporativa – model de soft law pentru business


CZU: 347.72+005.35:334.72
Pag. 5-7

Lozovoi Artur
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 iulie 2019