Particularităţi în dezvoltarea comunicarării sociale la varsta fragedă
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
647 20
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-17 19:51
SM ISO690:2012
MORARU, Ina. Particularităţi în dezvoltarea comunicarării sociale la varsta fragedă. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological Research: International conference of applied psychology, Ed. 1, 29-30 noiembrie 2018, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: CEP USM, 2018, p. 41.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research 2018
Conferința "International Conference of Applied psychology"
1, Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2018

Particularităţi în dezvoltarea comunicarării sociale la varsta fragedă

The particularity of development of social communication at early age


Pag. 41-41

Moraru Ina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Ereditatea si mediul social au fost și vor fi considerați cei mai importanți factori în dezvoltarea umană. Educația intervine ca un ”mediator”, care la randul său poate să asigure adaptarea optima a copilului la cerințele societății, bazându-se pe potențialul individual al acestuia. Diferite etape de dezvoltare a copilului sunt remarcate prin diferite elemente specific, care fiind cunoscute pot asigura un șir de beneficii atât copiului cât și celor care-l înconjoară. Prima copilărie sau perioada fragedă poate fi, pe buna dreptate, considerat un moment crucial în dezvoltarea copilului, deoarece anume la această etapă cel din urmă reușește să se desprindă partial de adult (mama), astfel făcând primii pași în cunoașterea active a mediului social.

Heredity and social environment have and will always be considered as the most important factors for human development. Education is the mediator which can provide with the optimal adaptation of the children to society’s needs based on their personal potential. Different stages of children’s development are marked by various specific elements, if know, are able to provide a series of benefits to both children and their environment. Early childhood it that to be a crucially important stage in children’s development, since in this period the latter ones, manage to partially become independent, thus making their first steps into the active knowledge of social environment.

Cuvinte-cheie
dezvoltare, eriditate, comunicare, competenţă, vârstă fragedă, etc,

development, heredity, communication, skills, early childhood, etc.