Environmental friendly methods with favorable impact on the chemical composition of medicinal and aromatic plants in culture
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
83 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-12 08:33
SM ISO690:2012
VLASCEANU, Gabriela Antoaneta. Environmental friendly methods with favorable impact on the chemical composition of medicinal and aromatic plants in culture. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Ediția a 2-a, 23 noiembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 92-95. ISBN 978-9975-3178-9-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018

Environmental friendly methods with favorable impact on the chemical composition of medicinal and aromatic plants in culture


Pag. 92-95

Vlasceanu Gabriela Antoaneta12
 
1 Universitatea Bioterra, Bucureşti,
2 Hofigal Export Import SA
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

The must of herbs cultivation it is necessary because naturally these are growing in hard-to-reach places, on large fields, which makes identification, collection and transport to be difficult. Into culture have been recorded the results for 5 different types of medicinal plants, namely: thyme (Thymus vulgaris), echinacea (Echinacea purpurea), lucerne/alfalfa (Medicago sativa), thistle (Sylibum marianum) and mint (Mentha piperita), using biocompost from vegetale wastes and diamagnetic water. These have been used in a wide variety of quantitative combinations, depending on the nutrients balance for each plant and the environmental requirements of soil.

Cuvinte-cheie
environmental friendly methods, medicinal plants, culture

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Pîrgari, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Ozonul medical — o nouă abordare în tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice </title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1328</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>parodontită marginală forma gravă</subject>
<subject>ozon medical</subject>
<subject>indice de sângerare</subject>
<subject>testul micro-IDent® plus 11</subject>
<subject>superoxid dismutaza</subject>
<subject>fluxmetrie laser-Doppler</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.314.17-008.1-08</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-09-22</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În etiologia bolii parodontale rolul esenţial îi revine factorului microbian și răspunsului imuno-inflamator al organismului. Cercetările recente au scos în evidenţă și rolul factorilor de risc cum ar fi: formarea radicalilor liberi, care provin din mediul interior și din mediul exterior. Un alt factor important, ce acumulează radicali liberi și predispune la dezvoltarea fenomenelor inflamatorii, în ţesutul parodontal, este perturbarea microcirculaţiei cu dezvoltarea hipoxiei tisulare cronice. Interacţiunea radicalilor liberi cu oxigenul conduce la crearea speciilor reactive de oxigen. Supraproducţia de specii reactive de oxigen este asociată cu dezvoltarea unor condiţii, implicate într-o gama largă de afecţiuni și boli degenerative din care boala parodontală face parte. Reducerea stresului oxidativ joacă un rol cheie în tratamentul complex al bolii parodontale. În cursul ultimilor ani metodele tradiţionale de tratament nechirurgical al parodontitei și-au pierdut valoarea, cauza fiind numărul crescut de cazuri de rezistenţă microbiană la antibiotice, apariţia tot mai frecventă a alergiilor, numărul mare de contraindicaţii și efectele secundare la medicamente. Toate acestea impun noi abordări și cercetări a unor metode de tratament alternative. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>MEDICAL OZONE — A NEW APPROACH IN COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC MARGINAL PERIODONTITIS In the etiology of the periodontal disease the essential role is played by the microbial factor and by the body’s immune-inflammatory response. Recent research has revealed the role of risk factors, such as: the formation of free radicals, which derive from the internal land external environment. Another important factor, which accumulates free radicals and predisposes to the development of inflammatory phenomenon within periodontal tissue is the disruption of microcirculation and development of chronic tissue hypoxia. The interaction of free radicals with the oxygen leads to the creation of reactive oxygen species. The overproduction of reactive oxygen species is associated with the development of certain conditions, involved in large range of degenerative disease, including the periodontal disease. Reduction of the oxidative stress plays a key role in the complex treatment of the periodontal disease. During the last years the traditional non-surgical treatment methods of periodontitis have lost ground due to increasing number of cases of microbial resistance to antibiotics, the emergence of frequent allergies, the great number of contraindication and secondary effects to medication. All of these require new approaches in researching of new methods of alternative treatment. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>