Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor migraționale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-26 20:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.7:351/354(478) (1)
Демография (612)
Объекты и задачи государственного административного управления (865)
Низшая ступень органов управления. Органы местного управления. Общинное управление. Городское управление (2085)
Средняя ступень органов управления. Региональное управление. Провинциальное управление (3313)
Высшая ступень органов управления. Центральное управление. Общегосударственные министерства и государственные комитеты (4644)
SM ISO690:2012
SOLOMON, Constantin. Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor migraționale. In: Administrarea Publică. 2018, nr. 1(97), pp. 22-34. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489

Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor migraționale

The public service - an important sphere for the training of specialists

Публичное управление Республики Молдова в контексте миграционных процессов

CZU: 314.7:351/354(478)

Pag. 22-34

Solomon Constantin
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2018


Rezumat

În acest articol este analizat rolul administrației publice din Republica Moldova în reglementarea proceselor migraționale. Întrucât unul dintre subiecții importanți ai politicii migraționale sunt autoritățile administrației publice centrale și locale, este cercetată activitatea acestora în domeniul reglementării și gestionării proceselor migraționale.  Este examinată baza normativ-legislativă și instituțională de gestionare a migrației și este argumentat faptul că realizarea politicii migraționale este prerogativa autorității administrației publice centrale în domeniul migrației în colaborare cu alte structuri de stat și nestatale.  În rezultatul analizei documentelor și materialelor în domeniu autorul a constatat că în ultimii ani, în rezultatul transformărilor social-economice, a reformei administrației publice, problema migrației a fost inclusă pe prim-plan în agenda națională. Totodată, guvernarea trebuie să ofere o perspectivă clară de dezvoltare a țării, a politicilor și proceselor migraționale pentru a asigura bunăstarea cetățenilor.

The article analyzes the role of administration in the Republic of Moldova in the regulation of migratory processes. As one of the major subjects of migration policy are the central and local public administrative authorities, their work is investigated in the field of regulation and management of migration processes.  It examines the normative-legislative and institutional basis of migration management and argues that the realization of the migration policy is the prerogative of the central public administration authorities in the field of migration in collaboration with other state and non-state structures.  As a result of the analysis of documents and materials in the field, it is noticed that in the recent years, as a result of the social-economic transformations, the public administration reform, the issue of migration was included in the foreground on the national agenda. At the same time, governance needs to provide a clear perspective of country development, management of migration policies and processes to ensure citizens’ well-being.

Cuvinte-cheie
administraţie publică, migraţie, procese migraţionale, remitenţe,

strategie națională în domeniul migrației, reintegrarea migranților.