IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
RORWikiDataISNIEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice328
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice35/18877/118
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 2231
1114 publicatii cu CZU (49.9%)
212 publicatii cu DOI (9.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 120 ORCID (19.9%),
43 Google Scholar ID (7.1%),
26 Scopus Author ID (4.3%)
Brevete Tabel(13)
H-index autori
Proiecte Tabel(10)
Monografii Tabel(3)
Contribuții în monografii Tabel(7)
Lista publicaţiilor - 2232. Descărcări - 50205. Vizualizări - 1501974.
Articole în reviste din RM - 917. Publicaţii la conferinţe din RM - 1282. Publicaţii peste hotare - 32.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 7
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 230
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 507
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 123
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 50
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 77
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1195
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 25
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2023 - 4

Changes and challenges in higher education services after COVID-19 pandemic (The case of Israel & The Republic of Moldova)
Levkovich Lavan Limor
EcoSoEn
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea infractorului
Piterschi Eugeniu , Soroceanu Igor
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 4-5.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în cadrul parteneriatului estic
Solomon Constantin
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. . 140-143.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 199

Instruirea on-line: avantaje şi dezavantaje
Crăciun Claudia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 April, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labor market facing higher education surplus, trends and solutions (the case study of Israel)
Levkovich Lavan Limor
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordari teoretico-metodologice cu privire la noțiunea de carieră și managementul carierei
Gureu Valeriu
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 97-99.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-71. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul la informație și procedura de furnizare privind informațiile oficiale
Țarălungă Viorica
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 563-567.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achizițiile ecologice – una din premisele asigurării dreptului omului la un mediu sănătos
Odainic Mariana
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea curtii de conturi a Republicii Moldova - aspecte teoretice și practice
Tonu Lidia
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 368-375.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorul public – agent al schimbarii
Jardan Gheorghe , Tiutiunnicov Rodica , Tanasiev Ecaterina
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 487-489.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cadrului legislativ ce reglementează promovarea și mentinerea valorilor culturale în Republica Moldova
Dogotari Mihail
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 322-325.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza culturii organizaționale în cadrul inspectoratului general al poliției
Burciu Iurie , Morei Virgiliu
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 390-394.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza organizaționala realizata în vederea proiectarii sistemului de management al calității
Prodan-Șestacova Liubovi , Rudei Natalia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 404-408.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza politicilor publice în domeniul promovării și menținerii valorilor culturale în Republica Moldova
Tofan Tatiana , Dogotari Mihail
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. Performantica. 373-379.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza procesului de planificare strategica în cadrul instituțiilor publice
Tofan Tatiana , Tomuz Vasile
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza referențialului bibliografic a autorilor straini în domeniul de politici de achiziții publice
Silistrari Alfred
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 66-69.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul cetătenilor la sporirea transparentei autoritătilor administratiei publice în procesul decizional: analiza cadrului normativ
Muntean Silvia
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 50-56.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea principiului stabilitătii în functia publică – premiză a calitătii administratiei publice
Durbală Victor
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 102-105.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale impactului globalizării asupra migrației
Dulschi Silvia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 142-146.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2232