Chisturile maxilare. date statistice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-29 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17-008.1-031 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (300)
SM ISO690:2012
CUCU, Ghenadie; TOPALO, Valentin. Chisturile maxilare. date statistice. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 1-2(42-43), pp. 32-36. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328

Chisturile maxilare. date statistice

CZU: 616.314.17-008.1-031
Pag. 32-36

Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 august 2017


Rezumat

In acest studiu au fost analizate 451 de cazuri de pacienți tratați in secția de chirurgie Oro-Maxilo-Facială in perioada aa. 2010—2014 , 262 pacienți diagnosticați cu chisturi la maxilarul superior și 189 pacienți cu chisturi la mandibulă. Datele acumulate au fost prelucrate cu ajutorul calculatorului individual. Analiza datelor a fost realizată utilizand programul IBM SPSS Statistics, şi componentei Excel a suitei Microsoft Office cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor programe. In dependență de maxilarul afectat, s-au inregistrat 262 chisturi ale maxilarului superior (59,8%, Es= 2,31%) și 189 chisturi ale maxilarului inferior (40,2%, Es= 231%). Valoarea x2≤0,001 indică prevalența veridică a chisturilor maxilarului superior față de cel inferior.

In this study were included 451 of patients treated in Departament of Oro-Maxilo-Facial Surgery in period of 2010—2014 years, 262 of patients had cysts on the upper jaw and 189- on the lower jaw. Datas were analysed with personal computer using IBM SPSS Statistic soft and Microsoft Office Excel. We noticed 262 cases of upper jaw cysts (59,8%, Es= 2,31%) and 189 cases of lower jaw cysts (40,2%, Es= 231%). x2≤0,001 variable shows true prevalence of upper jaw cysts to those on the lower jaw.

Cuvinte-cheie
chist odontogen, frecvență, maxilla, mandibulă,

chistectomie

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Lvovschi, E.</dc:creator>
<dc:creator>Lvovsky, N.</dc:creator>
<dc:date>2013-04-18</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n articol este examinată infl uenţa a 14 factori asupra mortalităţii populaţiei &icirc;n 16 ţări din Europa Occidentală din cauza bolilor neinvazive. Este determinat faptul că dezvoltarea industriei automobilelor infl uenţează dăunător asupra sănătăţii femeilor. Consumul de alcool şi tutun majorează mortalitatea datorată unor boli neinvazive. Mortalitatea populaţiei este determinată preponderent de factori ecologici.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>В данной статье изучено влияние 14 факторов на смертность населения в 16 странах Западной Европы. Замечено, что развитие автомобильной промышленности отрицательно влияет главным образом на здоровье женщин. Употребление алкоголя влияет на смертность от рака и инсульта. Смертность населения определяется в основ</p></dc:description>
<dc:source>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină  47 (2) 36-50</dc:source>
<dc:subject>mortalitate</dc:subject>
<dc:subject>boală
necontagioasă</dc:subject>
<dc:subject>influenţă</dc:subject>
<dc:subject>factor</dc:subject>
<dc:subject>mediu</dc:subject>
<dc:subject>смертность</dc:subject>
<dc:subject>незаразная болезнь</dc:subject>
<dc:subject>влияние</dc:subject>
<dc:subject>фактор</dc:subject>
<dc:subject>среда</dc:subject>
<dc:title><p>Mortalitatea populaţiei &icirc;n Europa</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>