Chisturile maxilare. date statistice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-29 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17-008.1-031 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (300)
SM ISO690:2012
CUCU, Ghenadie; TOPALO, Valentin. Chisturile maxilare. date statistice. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 1-2(42-43), pp. 32-36. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328

Chisturile maxilare. date statistice

CZU: 616.314.17-008.1-031
Pag. 32-36

Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 august 2017


Rezumat

In acest studiu au fost analizate 451 de cazuri de pacienți tratați in secția de chirurgie Oro-Maxilo-Facială in perioada aa. 2010—2014 , 262 pacienți diagnosticați cu chisturi la maxilarul superior și 189 pacienți cu chisturi la mandibulă. Datele acumulate au fost prelucrate cu ajutorul calculatorului individual. Analiza datelor a fost realizată utilizand programul IBM SPSS Statistics, şi componentei Excel a suitei Microsoft Office cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor programe. In dependență de maxilarul afectat, s-au inregistrat 262 chisturi ale maxilarului superior (59,8%, Es= 2,31%) și 189 chisturi ale maxilarului inferior (40,2%, Es= 231%). Valoarea x2≤0,001 indică prevalența veridică a chisturilor maxilarului superior față de cel inferior.

In this study were included 451 of patients treated in Departament of Oro-Maxilo-Facial Surgery in period of 2010—2014 years, 262 of patients had cysts on the upper jaw and 189- on the lower jaw. Datas were analysed with personal computer using IBM SPSS Statistic soft and Microsoft Office Excel. We noticed 262 cases of upper jaw cysts (59,8%, Es= 2,31%) and 189 cases of lower jaw cysts (40,2%, Es= 231%). x2≤0,001 variable shows true prevalence of upper jaw cysts to those on the lower jaw.

Cuvinte-cheie
chist odontogen, frecvență, maxilla, mandibulă,

chistectomie

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cucu, G.A.</dc:creator>
<dc:creator>Topalo, V.M.</dc:creator>
<dc:date>2017-06-28</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>In acest studiu au fost analizate 451 de cazuri de pacienți tratați in secția de chirurgie Oro-Maxilo-Facială in perioada aa. 2010—2014 , 262 pacienți diagnosticați cu chisturi la maxilarul superior și 189 pacienți cu chisturi la mandibulă. Datele acumulate au fost prelucrate cu ajutorul calculatorului individual. Analiza datelor a fost realizată utilizand programul IBM SPSS Statistics, şi componentei Excel a suitei Microsoft Office cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor programe. In dependență de maxilarul afectat, s-au inregistrat 262 chisturi ale maxilarului superior (59,8%, Es= 2,31%) și 189 chisturi ale maxilarului inferior (40,2%, Es= 231%). Valoarea x2≤0,001 indică prevalența veridică a chisturilor maxilarului superior față de cel inferior. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In this study were included 451 of patients treated in Departament of Oro-Maxilo-Facial Surgery in period of 2010—2014 years, 262 of patients had cysts on the upper jaw and 189- on the lower jaw. Datas were analysed with personal computer using IBM SPSS Statistic soft and Microsoft Office Excel. We noticed 262 cases of upper jaw cysts (59,8%, Es= 2,31%) and 189 cases of lower jaw cysts (40,2%, Es= 231%). x2≤0,001 variable shows true prevalence of upper jaw cysts to those on the lower jaw. </dc:description>
<dc:source>Medicina stomatologică  42-43 (1-2) 32-36</dc:source>
<dc:subject>chist odontogen</dc:subject>
<dc:subject>frecvență</dc:subject>
<dc:subject>maxilla</dc:subject>
<dc:subject>mandibulă</dc:subject>
<dc:subject>chistectomie</dc:subject>
<dc:title>Chisturile maxilare. date statistice</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>