Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
872 53
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-19 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:005.21 (1)
Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и дискуссий. Научный анализ и синтез (894)
Составные части и механизмы управления (62)
SM ISO690:2012
GUZUN, Mihail; COJOCARU, Igor; ROŞCA, Alfreda; BOTNARU, Viorica. Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 4(43), pp. 72-77. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare

CZU: 001.891:005.21
Pag. 72-77

Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Botnaru Viorica
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2017


Rezumat

ISO management systems have international recognition because of systemic approach concerning different fields of company’s activity, based on the good practices, accumulated during the human history. More and more organizations implement and certify ISO management systems, first of all, in order to establish internal control under the provided products and services, but also for increasing competitiveness on the basis of international recognized good managerial practices. In this paper the authors express some theses concerning international standards implementation benefits in the research and development field, based on the practices accumulated by the Information Society Development Institute, which has implemented and maintains the integrated quality management system ISO 9001, ISO 14001 environment protection, occupational health and safety OHSAS 18001 and information security ISO/IEC 27001 integrated management system.

Sistemele de management bazate pe standardele ISO au obținut recunoaștere și aplicare la nivel internațional datorită faptului că propagă abordări sistemice în ceea ce privește controlul asupra diferitelor direcții de activitate a organizațiilor, în baza bunelor practici acumulate pe parcursul dezvoltării umane. Tot mai multe organizații recurg la implementarea și certificarea sistemelor manageriale ISO, urmărind în primul rând instituirea unor reguli interne care ar asigura controlul asupra proceselor de realizare a produselor și serviciilor, dar și obiectivul de a-și spori competitivitatea prin alinierea la cele mai bune practici recunoscute la nivel internațional. În prezentul articol autorii înaintează unele teze privind aspectele și beneficiile implementării standardelor internaționale de management în sfera științei și dezvoltării, reieșind din practicile acumulate de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a implementat și menține sistemul integrat de management al calității ISO 9001, protecției mediului ISO 14001, sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001 și al securității informației ISO/IEC 27001.

Cuvinte-cheie
strategie, ISO, Standard, sistem, risc, conformitate, certificare,

management, audit,

planificarea calității, aspecte de mediu, securitate a informației