Particularități de diferențiere a specificității infiltratelor pulmonare cu evoluție trenantă: studiu prospectiv, comparativ pe serie de cazuri
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
433 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-24 22:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5-07-085.33 (2)
Заболевания дыхательной системы (415)
SM ISO690:2012
CARAIANI, Olga; LESNIC, Evelina; IAVORSCHI, Constantin. Particularități de diferențiere a specificității infiltratelor pulmonare cu evoluție trenantă: studiu prospectiv, comparativ pe serie de cazuri. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 2(8), pp. 39-46. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(8) / 2016 / ISSN 2345-1467

Particularități de diferențiere a specificității infiltratelor pulmonare cu evoluție trenantă: studiu prospectiv, comparativ pe serie de cazuri

CZU: 616.24-002.5-07-085.33
Pag. 39-46

Caraiani Olga, Lesnic Evelina, Iavorschi Constantin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2016


Rezumat

Introducere. În acest studiu prospectiv, comparativ, pe serie de cazuri, au fost incluse 2 eșantioane la care s-au identificat particularitățile clinice, radiologice și a factorilor de risc contributivi, care au caracterizat procesele infiltrative cu evoluție trenantă de etiologie tuberculoasă și infecțios nespecifică. Material și metode. Lucrarea a fost concepută ca un studiu prospectiv, comparativ, pe o serie de 180 de cazuri internate în subdiviziunile Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în perioada 01.01.2010 – 31.12.2013 și care au corespuns criteriilor de includere (vârstă, extensibilitate pulmonară limitată, evoluție mai îndelungată de 4 săptămâni, acordul pacientului cu semnarea consimțământului informat). Cazurile au fost distribuite în 2 eşantioane: eșantionul bolnavilor de tip „caz nou de tuberculoză pulmonară infiltrativă cu extindere limitată” (TPIL) – 125 de pacienţi, și eşantionul bolnavilor cu pneumonie trenantă (PT) – 55 de pacienţi. Bolnavii au fost investigați conform standardelor naționale în vigoare. Rezultate. Factorii de risc cu predictibilitate pentru tuberculoza pulmonară infiltrativă cu extindere limitată sunt: sexul masculin, vârsta tânără, statutul economic precar, reședința urbană, deprinderile nocive (consumul de alcool și fumatul) și contactul tuberculos. Predictibilitate pentru pneumonia cu evoluție trenantă indică vârsta înaintată, comorbiditățile. Datele clinice predictive pentru tuberculoză sunt: scăderea în greutate, inapetența, iar cele radiologice sunt: destrucțiile parenchimatoase și diseminarea bronhogenă, grevate de complicații asociate, lent evolutive sub acțiunea tratamentului etiotrop. Datele clinice predictive pentru pneumonia cu evoluție trenantă prezintă: febra, subfebrilitatea, transpirațiile profunde, tusea productivă, expectorațiile mucopurulente, dispneea, iar radiologic – infiltrate cu localizare în ambii plămâni și involuția vădită sub acțiunea tratamentului etiotrop. Concluzii. Sensibilitatea redusă a metodelor microbiologice demonstrează necesitatea menținerii vigilenței clinico-epidemiologice a pacienților cu infiltrate pumonare cu evoluție trenantă, apreciind situația epidemiologică tensionată a tuberculozei în Republica Moldova. Identificarea particularitățile specifice pentru etiologia tuberculoasă impune examinarea minuțioasă, prin metode molecular genetice actuale, a pacientului suspect cu scopul diagnosticului oportun și întreruperea lanțului de transmitere epidemiologică.

Introduction. In this prospective, comparative, case series study clinical radiological features and contributing risk factors were identified, that characterized the infiltrative processes with a slow evolution of tuberculosis and nonspecific infectious etiology. Material and methods. The research was designed as a prospective, comparative study on a series of 180 cases admitted in subdivisions at Institute of Pneumophtisiology “Chiril Draganiuc” during 01.01.2010 – 31.12.2013 and corresponded to the inclusion criteria (age, pulmonary limited extensibility, evolution longer than 4 weeks, the patient’s informed signed consent). The cases were divided into two groups: the group of patients with “new case of infiltrative pulmonary tuberculosis with limited extension” (IPTL) – 125 patients and the group of patients with slowly resolving pneumonia sample (SRP) – 55 patients. The patients were investigated in accordance with national standards. Results. The risk factors with predictability for infiltrative pulmonary tuberculosis with limited extension are: male gender, young age, poor economic status, urban residence, harmful habits (drinking and smoking) and tuberculosis contact. Predictability for slowly resolving pneumonia is provided by advanced age, comorbidities. The predictive clinical data of tuberculosis are: weight loss, lack of appetite, and radiological data are: parenchymal destructions and bronchogenic dissemination encumbered by associated complications, slowly evolving under the action of etiotropic treatment. Clinical predictive data for slowly resolving pneumonia are: fever, subfebrility, profuse sweating, productive cough, mucopurulent cough with sputum, dyspnea; radiological signs are: infiltrates with localization on both lungs and obvious involution under the action of etiotropic treatment. Conclusions. Reduced sensitivity of microbiological methods demonstrates the need to maintain clinical and epidemiological vigilance in patients with pulmonary infiltrates with slow evolution, appreciating the tensioned epidemiological situation regarding tuberculosis in the Republic of Moldova. Identification of specific features for tuberculosis etiology requires a thorough examination, using current molecular genetic methods, of the suspected patient for an appropriate diagnosis and epidemiological transmission chain termination.

Cuvinte-cheie
tuberculoza,

pneumonie trenantă, factori predictivi

BibTeX Export

@article{ibn_48525,
author = {Caraiani, O.N. and Lesnic, E.V. and Iavorschi, C.M.},
title = {Particularități de diferențiere a specificității infiltratelor pulmonare cu evoluție trenantă: studiu prospectiv, comparativ pe serie de cazuri},
journal = {Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova},
year = {2016},
volume = {8 (2)},
pages = {39-46},
month = {Jun},
abstract = {(RO) Introducere. În acest studiu prospectiv, comparativ, pe serie de cazuri, au fost incluse 2 eșantioane la care s-au identificat particularitățile clinice, radiologice și a factorilor de risc contributivi, care au caracterizat procesele infiltrative cu evoluție trenantă de etiologie tuberculoasă și infecțios nespecifică. Material și metode. Lucrarea a fost concepută ca un studiu prospectiv, comparativ, pe o serie de 180 de cazuri internate în subdiviziunile Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în perioada 01.01.2010 – 31.12.2013 și care au corespuns criteriilor de includere (vârstă, extensibilitate pulmonară limitată, evoluție mai îndelungată de 4 săptămâni, acordul pacientului cu semnarea consimțământului informat). Cazurile au fost distribuite în 2 eşantioane: eșantionul bolnavilor de tip „caz nou de tuberculoză pulmonară infiltrativă cu extindere limitată” (TPIL) – 125 de pacienţi, și eşantionul bolnavilor cu pneumonie trenantă (PT) – 55 de pacienţi. Bolnavii au fost investigați conform standardelor naționale în vigoare. Rezultate. Factorii de risc cu predictibilitate pentru tuberculoza pulmonară infiltrativă cu extindere limitată sunt: sexul masculin, vârsta tânără, statutul economic precar, reședința urbană, deprinderile nocive (consumul de alcool și fumatul) și contactul tuberculos. Predictibilitate pentru pneumonia cu evoluție trenantă indică vârsta înaintată, comorbiditățile. Datele clinice predictive pentru tuberculoză sunt: scăderea în greutate, inapetența, iar cele radiologice sunt: destrucțiile parenchimatoase și diseminarea bronhogenă, grevate de complicații asociate, lent evolutive sub acțiunea tratamentului etiotrop. Datele clinice predictive pentru pneumonia cu evoluție trenantă prezintă: febra, subfebrilitatea, transpirațiile profunde, tusea productivă, expectorațiile mucopurulente, dispneea, iar radiologic – infiltrate cu localizare în ambii plămâni și involuția vădită sub acțiunea tratamentului etiotrop. Concluzii. Sensibilitatea redusă a metodelor microbiologice demonstrează necesitatea menținerii vigilenței clinico-epidemiologice a pacienților cu infiltrate pumonare cu evoluție trenantă, apreciind situația epidemiologică tensionată a tuberculozei în Republica Moldova. Identificarea particularitățile specifice pentru etiologia tuberculoasă impune examinarea minuțioasă, prin metode molecular genetice actuale, a pacientului suspect cu scopul diagnosticului oportun și întreruperea lanțului de transmitere epidemiologică.	},
abstract = {(EN) Introduction. In this prospective, comparative, case series study clinical radiological features and contributing risk factors were identified, that characterized the infiltrative processes with a slow evolution of tuberculosis and nonspecific infectious etiology. Material and methods. The research was designed as a prospective, comparative study on a series of 180 cases admitted in subdivisions at Institute of Pneumophtisiology “Chiril Draganiuc” during 01.01.2010 – 31.12.2013 and corresponded to the inclusion criteria (age, pulmonary limited extensibility, evolution longer than 4 weeks, the patient’s informed signed consent). The cases were divided into two groups: the group of patients with “new case of infiltrative pulmonary tuberculosis with limited extension” (IPTL) – 125 patients and the group of patients with slowly resolving pneumonia sample (SRP) – 55 patients. The patients were investigated in accordance with national standards. Results. The risk factors with predictability for infiltrative pulmonary tuberculosis with limited extension are: male gender, young age, poor economic status, urban residence, harmful habits (drinking and smoking) and tuberculosis contact. Predictability for slowly resolving pneumonia is provided by advanced age, comorbidities. The predictive clinical data of tuberculosis are: weight loss, lack of appetite, and radiological data are: parenchymal destructions and bronchogenic dissemination encumbered by associated complications, slowly evolving under the action of etiotropic treatment. Clinical predictive data for slowly resolving pneumonia are: fever, subfebrility, profuse sweating, productive cough, mucopurulent cough with sputum, dyspnea; radiological signs are: infiltrates with localization on both lungs and obvious involution under the action of etiotropic treatment. Conclusions. Reduced sensitivity of microbiological methods demonstrates the need to maintain clinical and epidemiological vigilance in patients with pulmonary infiltrates with slow evolution, appreciating the tensioned epidemiological situation regarding tuberculosis in the Republic of Moldova. Identification of specific features for tuberculosis etiology requires a thorough examination, using current molecular genetic methods, of the suspected patient for an appropriate diagnosis and epidemiological transmission chain termination. },
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/48525},
keywords = {tuberculoza, pneumonie trenantă, factori predictivi}
}