Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.).
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1057 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-27 03:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[634.8.09+663.25](478) (1)
Виноградарство, виноградные лозы и виноградники (611)
Виноделие. Энология. Виноградные вина (438)
SM ISO690:2012
ALEXANDROV, Eugeniu, BOTNARI, Vasile, GĂINĂ, Boris. Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.).. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2016, nr. 1(40), pp. 77-80. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.).
CZU: [634.8.09+663.25](478)

Pag. 77-80

Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile2, Găină Boris2
 
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016


Rezumat

Culoarea bacelor viței-de-vie reprezintă un caracter morfologic foarte stabil și unele soiuri pot fi determinate doar în baza acestui indiciu. Diversitatea nuanțelor bacelor de viță-de-vie se datorează caracterelor biochimice ale sucului acestora. Concentrația resveratrolului din sucul bacelor de hibrizi interspecifici ale viței-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) este în concordanță cu culoarea bacelor. Astfel, bacele de culoare verde-gălbuie conțin 6,68 mg/l, cele de culoare roză – 9,3 mg/l şi cele albastru-violete – 14 mg/l de resveratrol. În urma studiilor efectuate, s-a constatat că pentru hibrizii din generația a III-a (BC2) este caracteristică o concentrație mai mare de diglucozid-3,5-malvidol și de antranilat de metil decât pentru hibrizii din generația a IV-a (BC3). Deci, odată cu distanțarea de formele parentale, concentrația acestor compuși chimici în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viță-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) este în descreștere.

The color of the berry vine is a very stable morphological character and some varieties can only be determined based on this indicator. The diversity of berry vine color is due to the biochemical characteristics of the juice berry. The concentration of resveratrol from the juice of the berry of interspecific hybrids of vineyards (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) is consistent with the color of the berry. So yellowish-green berry contain the 6.68 mg/l, berry rosy color - 9.3 mg/l and blue-violet berry - 14 mg/l of resveratrol. As a result of studies carried out it was found that hybrids from third (BC2) generation is characteristic of a higher concentration of diglucozid-3,5-malvidol and methyl anthranilate than hybrids from fourth generation (BC3). So it once the removal from the parental forms, the concentration of these chemical compounds in the juice of berry the interspecific hybrids of the vineyards (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) is decreasing.

Cuvinte-cheie
compuşi chimici, bace, culoare,

hibrizi interspecifici.