Dramaturgia contemporană din Republica Moldova în context european: dilemele sincronizării
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
460 12
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-01 18:39
SM ISO690:2012
KHALIL-BUTUCIOC, Dorina. Dramaturgia contemporană din Republica Moldova în context european: dilemele sincronizării. In: Arta . 2014, nr. 2(AAV), pp. 117-121. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Dramaturgia contemporană din Republica Moldova în context european: dilemele sincronizării

Pag. 117-121

Khalil-Butucioc Dorina
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2015


Rezumat

În perioada în care regizorii practic nu mai au nevoie de dramaturgie, începând cu anii ’90 ai secolului trecut până în prezent, autorii dramatici din Republica Moldova Val Butnaru, Nicolae Negru, Constantin Cheianu, Irina Nechit, Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu ş.a. revelează efortul de a fundamenta noi structuri de creaţie. Marcaţi de schimbările social-politice continue din ţară, aceşti dramaturgi se inspiră din esteticile teatrului absurdului, dar se aliniază apoi la teatrul post-modernist şi post-dramatic. Prin viziune, probleme, limbaj şi mijloace textele lor denotă tentaţia şi, uneori, vocaţia de a se sincroniza cu mişcările teatrale universale. Astfel, acest studiu se axează pe analiza locului dramaturgiei din Republica Moldova în contextul teatral universal şi a modului acesteia de a dialoga cu teatrul şi cu publicul contemporan. Or, chiar dacă multe piese ale dramaturgilor basarabeni sunt traduse, editate şi montate în ţară şi peste hotare, dilemele unei sincronizări aliniate şi generalizate a dramaturgiei naţionale se perpetuează.

When directors actually do not need drama anymore, starting with 90s of last century till now, the dramatic writers from Moldova – Val Butnaru, Nicolae Negru, Constantin Cheianu, Irina Nechit, Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu and others, reveals the effort to substantiate new creative structures. Being marked by the continue socio-political changes in the country, these playwrights are inspired by the aesthetics of theater of the absurd, but they aligns to post-modernist and post-dramatic theater. Through visions, problems, language and tools their texts indicate the temptation and, sometimes, the vocation to synchronize with universal theatrical movements. This article is axed to analyses of the place of drama from Moldova in the theatrical universal context and the way it’s dialogizing with theater and with contemporary audiences. Or, even if many dramas it is translated, edited and staged in the country and abroad, dilemmas of a aligned and generalized synchronization of national drama is perpetuated.

Cuvinte-cheie
dramaturgie, teatru, sincronizare,

postmodern,

post-dramatic.