Карпатские землетряесения за период с 1868 по 1893 гг. (макросейсмический каталог)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
713 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-19 10:30
SM ISO690:2012
СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; КАРДАНЕЦ, Владлен. Карпатские землетряесения за период с 1868 по 1893 гг. (макросейсмический каталог). In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2013, nr. 2, pp. 61-82. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-0046

Карпатские землетряесения за период с 1868 по 1893 гг. (макросейсмический каталог)

Pag. 61-82

Степаненко Н.Я., Карданец Владлен
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2014


Rezumat

In the article, the macroseismic data of Carpathian earthquakes historically observed on the Republic of Moldova territory during the XIX century (13 11 1868, 25 12 1880, 17 08 and 10 09 1893) have been used to build up the macroseismical maps.

Sunt prezentate datele macroseismice pentru cutremurile carpatiene, care s-au manifestat pe teritoriul Republicii Moldova în secolul XIX (13 11 1868, 25 12 1880, 17 08 şi 10 09 1893). Rezultatele sunt prezentate în forma de hărţi macroseismice.