Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
502 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-11 13:46
SM ISO690:2012
IORDĂCHESCU, Grigore-Dan. Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2011, nr. 9(49), pp. 41-43. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie

Pag. 41-43

Iordăchescu Grigore-Dan
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In this article is studied the correlation education-freedom-autonomy as a new direction in modern pedagogy.