IBN
Закрыть
Iordăchescu Grigore-Dan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 1

Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie
Iordăchescu Grigore-Dan
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Considerente actuale privind competenţa de autonomie educaţională a profesorului
Iordăchescu Grigore-Dan
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia libertăţii - o abordare de actualitate în învăţământul contemporan
Iordăchescu Grigore-Dan
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3