Роль и место регионального аспекта в процессе преподавания экономических дисциплин (на примере Комратского Государственного Университета)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
330 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-13 15:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:33 (10)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2678)
Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки (9575)
SM ISO690:2012
КЮРКЧУ, Виталий. Роль и место регионального аспекта в процессе преподавания экономических дисциплин (на примере Комратского Государственного Университета). In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Volumul X, 7 iunie 2023, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, 2023, Vol.10, Partea I, pp. 390-397. ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2023
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Volumul X, Cahul, Moldova, 7 iunie 2023

Роль и место регионального аспекта в процессе преподавания экономических дисциплин (на примере Комратского Государственного Университета)

The role and place of the regional aspect in the process of teaching economic disciplines (on the example of Comrat State University)

CZU: 378.147:33

Pag. 390-397

Кюркчу Виталий
 
Комратский государственный университет
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2023


Rezumat

În acest articol, autorul are în vedere rolul și locul aspectelor regionale în procesul de organizare a formării specialiștilor economici la Universitatea de Stat din Comrat (USC). Autorul citează rezultatele unui studiu în rândul profesorilor USC, examinează planuri de învățământ pentru specialități și, pe baza datelor obținute, propune modalități posibile de extindere a includerii aspectelor regionale în procesul de predare a studenților de specialități economice.

In this article, the author considers the role and place of regional aspects in the organizing education process of economic spacialities at the Comrat State University (CSU). The author cites the results of a study among CSU professors, examines educational plans for specialities and, based on the data obrained, propose forward possible ways to expand the inclusion of regional aspects in the process of teaching students of economic specialities.

Cuvinte-cheie
economie regională, aspect regional, disciplina academică, predare, Universitatea de Stat din Comrat,

regional economy, regional aspect, academic discipline, teaching, Comrat State University