Antroponime colorate: nume de familie în „alb”
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
102 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-11 16:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.232 (8)
Балканские романские языки (1421)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Viorica. Antroponime colorate: nume de familie în „alb”. In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Ed. 6, 16 mai 2023, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2023, Ediția 6, pp. 88-95. ISBN 978-9975-3430-7-7. DOI: 10.52505/lecturi.2023.06.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6, 2023
Conferința "Lecturi în memoriam acad. Silviu Berejan"
6, Chişinău, Moldova, 16 mai 2023

Antroponime colorate: nume de familie în „alb”

Colored Anthroponyms: Surnames in „White”

DOI: https://doi.org/10.52505/lecturi.2023.06.10
CZU: 811.135.1’373.232

Pag. 88-95

Răileanu Viorica
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2023


Rezumat

În nomenclatorul onomastic actual, redescoperim nume de familie care specifică anumite particularități individuale ale persoanei, trăsături ce se referă la aspectul fizic sau comportamental al individului. Acestea sunt nume care nu menesc, ci descriu, constată, definesc. Categoria dată include și nume ce indică culori: Albu, Bălan, Belu, Căruntu, Cernea, Galbenu, Laiu, Murg, Negru, Ocheșel, Roșca, Roșu, Verdeș etc. Practica atribuirii sau poreclirea cu astfel de nume este un fenomen universal. În cadrul antroponimiei, prin onimizare, adjectivele substantivizate cromatice devin nume proprii, iar trecerea lor în subclasa numelor proprii se manifestă ca o reconversiune, cu implicaţii gramaticale specifice. Numele de familii care au la bază un termen cromatic sunt destul de numeroase, iar albul, culoare asociată cu perfecțiunea, binele, onestitatea, curățenia etc., se impune.

In the current onomastic nomenclature, we rediscover surnames that specify certain individual particularities of the person, traits that refer to the physical or behavioral appearance of the individual. These are names that do not predict, but describe, ascertain, define. The given category also includes names that indicate colors: Albu, Bălan, Belu, Căruntu, Cernea, Galbenu, Laiu, Murg, Negru, Ocheșel, Roșca, Roșu, Verdeș etc. The practice of assigning or nicknaming with such names is a universal phenomenon. Within anthroponymy, through onimization, chromatic substantivized adjectives become proper names, and their passage into the subclass of proper names manifests itself as a reconversion, with specific grammatical implications. Family names based on a chromatic term are quite numerous, and white, a color associated with perfection, goodness, honesty, cleanliness, etc., prevails.

Cuvinte-cheie
antroponimie, poreclă, nume de familie, culoare, alb,

anthroponymy, nickname, surname, color, white