Industria textilă a Republicii Moldova: probleme şi oportunităti
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
90 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-08 20:49
SM ISO690:2012
GHEORGHIŢĂ, Maria. Industria textilă a Republicii Moldova: probleme şi oportunităti. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 351-354. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Industria textilă a Republicii Moldova: probleme şi oportunităti


Pag. 351-354

Gheorghiţă Maria
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

The given article presents the current situation in Moldovan textile industry with the focus on the role this industry plays in the national economic development, in terms of export inclusive. The author draws particular attention to the evolution of the local textile industry, showing the current trends as well as those quantitative and qualitative changes that have taken place in recent years and how they influenced the industry development. The situation on both local and international markets is under discussion. The level of competitiveness of Moldova textile industry in is presented in much detail, as well as main problems and opportunities. The author highlights the competitive advantages over the currently emerged competitors for Moldovan textile industry, and the ones that could serve as opportunities for growth and further industry development.

Cuvinte-cheie
industria textilă și de confecții, economia naţională, export, piața autohtonă, jucători ai pieței, competitivitate, avantaje competitive, probleme, oportunităţi