IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(170) pentru cuvîntul-cheie "competitivitate"
Analiza poziţiei producătorilor locali în achizițiile publice în Republica Moldova
Pavliuc (Buga) Cristina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă
Şavga Larisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-1853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitive potential of the enterprises
Isachi Silvia-Elena
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-2837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme și soluții de dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova
Saghin Lilia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-1377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre percepția exportatorilor asupra competitivității agroalimentare și profilul măsurilor de stimulare a exportului agroalimentar
Coşer Cornel
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nivelului de subvenționare la formarea randamentului unui hectar de teren în întreprinderile agricole
Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea cerealelor în Uniunea Europeană
Voicilaş Dan-Marius, Gavrilescu Camelia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-48. Vizualizări-1549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondurile europene cu capital de risc: concepte și particularități
Bumbac Daniela
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea, ca strategie esențială a unei afaceri competitive
Roşca-Sadurschi Liudmila
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-80. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile competitive de creștere a performanțelor băncilor comerciale în perioada postcriză
Croitoru Aliona
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică
Gribincea Alexandru1, Amoun Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea sistemului achizițiilor publice prin tehnologii digitale
Cainarian Cristian
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea și dezvoltarea durabilă a clusterului turistic – model de măsurare a impactului turismului asupra dezvoltării locale
Buzdugan Adriana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația indicatorilor de performanță în evaluarea și aprecierea competitivității operatorilor de telecomunicații
Bădicu Galina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-1921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-334. Vizualizări-2493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 170