Destinul intelectualului în romanul Din calidor de Paul Goma
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
95 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (339)
Литература на балканских романских языках (1953)
SM ISO690:2012
DOLGU, Ludmila. Destinul intelectualului în romanul Din calidor de Paul Goma. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 3, 20 mai 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 3, pp. 111-115. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2022
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
3, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Destinul intelectualului în romanul Din calidor de Paul Goma

CZU: 821.135.1(478).09

Pag. 111-115

Dolgu Ludmila
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

Este dificil să scrii istoria unei literaturi naționale, ca artă, fără a ne referi la originile ei, la evoluția ei, pentru că orice dezvoltare națională a artei literare prezintă o problemă pe care istoricii nu își pot permite să o ignore. Din Calidor este centrul imaginarului lui Paul Goma – centru, însă, în mișcare –, fiind prefigurată, în finalul cărții, problema fundamentală a vieții prozatorului, găsindu-și explicația autobiografică tema majoră a epopeei sale: tema refugiului și a destinului uman.

It is difficult to write the history of a national literature, as art, without referring to its origins, to its evolution, because any national development of literary art presents a problem that the historians cannot afford to ignore. From Calidor is the center of Paul Goma's imaginary – a center, however, in motion –, being foreshadowed, at the end of the book, the fundamental problem of the prose writer's life, finding its autobiographical explanation the major theme of his epic: the theme of refuge and human destiny.

Cuvinte-cheie
istorie, copilărie, origini, refugiu, destin uman, intelectual,

history, childhood, origins, refuge, human destiny, intellectual