IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "intelectual"

Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu

Nedelea Gabriel
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conștiința civică – element fundamental al asigurării securității societale a Republicii Moldova

Lavric Aurelian
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația comportamentului civic în statul democratic contemporan

Roşca Ludmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un veritabil intelectual: meditații ale lui Vasile Țapoc despre misiunea și responsabilitatea savantului și profesorului

Coandă Svetlana
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destinul intelectualului în romanul Din calidor de Paul Goma

Dolgu Ludmila
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertatea, filosofii şi politica

Guţu Ana
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii interactive de predare a textului liric

Gherman Oxana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7