Кодекс о социальном обеспечении Украины: перспективы на будущее
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
312 0
SM ISO690:2012
ТИЩЕНКО, Елена. Кодекс о социальном обеспечении Украины: перспективы на будущее. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2014, pp. 140-144. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Кодекс о социальном обеспечении Украины: перспективы на будущее

The Social Security Code of Ucraine: Prospects for the Future

Codul asigurării sociale: perspectve de viitor


Pag. 140-144

Тищенко Елена
 
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
 
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2022


Rezumat

În articol se vorbeşte despre problema creării legislaţiei naţionale a Ucrainei în sfera securităţii sociale. Articolul se concentrează pe formarea de tradiții europene și a legislației de securitate socială. Articolul studiază valoarea de încorporare, ca o formă de codificare sistematică a legislației de securitate socială din Ucraina pentru dezvoltarea sectorului de securitate socială ca un întreg. Tendinţele de dezvoltare a proceselor legislative în Ucraina au în vedere dezvoltarea codificării legislaţiei de securitate socială. Rezumă necesitatea unui organism special autorizat, pentru a activa procesul de codificare a legislației de securitate socială. Subliniază importanța cooperării armonioase a autorităților și a societății, în vederea dezvoltării și adoptării Codului de securitate socială din Ucraina, care va întruni tradițiile pan-europene de dezvoltare democratică.

In a scientific article the problem of the creation of the national legislation of Ukraine in the sphere of social security. Focuses on the formation of European traditions and social security legislation. We study the value of incorporation, as a form of systematic codification of the social security legislation of Ukraine for the development of the social security sector as a whole. The tendencies of the development of the legislative process in Ukraine concerning the development of the codification of the Social Security Act. Summarizes the need for a specially-authorized body to activate the process of codification of the social security legislation. Emphasizes the importance of harmonious co-operation of the authorities and society, with a view to the development and adoption of the Code of Social Security of Ukraine, which will meet pan-European tradition of democratic development.

Cuvinte-cheie
cod de securitate, securitate socială, legislaţie,

security code, social security, legislation