Arta de interpretare la contrabas: evoluții istorice și aspecte contemporane
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
389 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-15 11:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
787.41:78.08 (1)
Музыка (1825)
SM ISO690:2012
SOCICAN, Igor. Arta de interpretare la contrabas: evoluții istorice și aspecte contemporane. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2021, Vol.1, pp. 46-47. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2021
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Arta de interpretare la contrabas: evoluții istorice și aspecte contemporane

The art of playing the double bass: historical developments and contemporary aspects

CZU: 787.41:78.08

Pag. 46-47

Socican Igor
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2021


Cuvinte-cheie
contrabas, arcuș, instrumente cu corzi, construcția contrabasului, muzică de jazz


Teza

În muzica și în viața culturală contemporană, contrabasul ocupă un loc tot mai accentuat. În special, în secolul XX, urmărim o ascensiune deosebită a acestui instrument, care din instrument de acompaniament cu posibilități relativ reduse, a devenit unul solistic, cu un rol extrem de important nu doar în muzica academică, ci și în cea de jazz. Astfel, tematica abordată în articol este de actualitate, vizând largi aspecte legate de istoria contrabasului contemporan, care a avut numeroși „strămoși”, cunoscuți încă din perioada medievală. Autorul trece în revistă diversitatea formelor instrumentelor predecesoare
contrabasului, principalele etape ale evoluției construcției instrumentului, în diferite țări și în diverse perioade, oprindu-se asupra modalităților de interpretare, particularităților sonore ș.a. Abordarea istoriografică a tematicii propuse a permis elucidarea mai detaliată a unor aspecte contemporane ale funcționării contrabasului în muzica contemporană, în special, în cea de
jazz.
Atenția autorului este îndreptată și spre factorii care au contribuit la dezvoltarea impresionantă a acestuia – este vorba de dezvoltarea tehnologiilor de construcție a instrumentelor, în doua jumătate a sec. XX și de numeroasele inovații propuse de meșterii
lutieri în domeniul formelor și siluetelor, dar și în cel al materialelor din care sunt produse. Un rol aparte în acest proces îl au interpreții, care au contribuit din plin la dezvoltarea artei de interpretare la contrabas – în prezent contrabasiștii sunt capabili să interpreteze piese de
orice nivel de complexitate. Repertoriul pentru acest instrument este foarte bogat, datorită contribuției compozitorilor care au scris numeroase lucrări solistice de concert, aducându-și
aportul în acest sens.
Articolul este însoțit de mai multe imagini, tezele autorului fiind bine documentate și confirmate prin citate.