Hiperventilaţia în atacul de panică
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
345 14
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-28 14:26
SM ISO690:2012
MORARU, Dumitriţa, GANENCO, Andrei. Hiperventilaţia în atacul de panică. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători, 20 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2018, p. 56. ISBN 978-9975-82-103-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2018
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Hiperventilaţia în atacul de panică

Hyperventilation syndrome in panic disorder


Pag. 56-56

Moraru Dumitriţa, Ganenco Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2021


Rezumat

Au fost analizate şi sistematizate rezultatele a 4 studii clinice randomizate (346 participanţi) publicate în perioada 2007-2016. Trei studii au evidenţiat eficacitatea tehnicilor respiratorii în depăşirea hiperventilaţiei în timpul atacului de panică. Ultimul studiu a demonstrat eficienţa unui program computerizat de asistare a pacientului în timpul atacului de panică care poate fi instalat pe tableta sau telefonul pacientului. Acesta afişează pacientului paşii ce trebuie să-i parcurgă pentru a normaliza rata respiraţiei, fiind dotat şi cu un senzor care măsoară nivelul de CO2 expirat.

The analysis of 4 clinical randomized controlled trials (346 subjects) published between 2007 and 2016 has showed the following result. Three trials have emphasized the efficiency of breathing regulation trainings in overcoming hyperventilation in the panic attack. The fourth one has proved the efficacy of a computer program designed to run on a mobile device such as phone or tablet. The app provides instructions to help the patient adjust breathing patterns during the panic attack. It uses a handheld sensor to measure breathing rate and the level of exhaled CO2.

Cuvinte-cheie
atac de panică, hiperventilaţie, cerc vicios, tehnică respiratorie,

panic attack, Hyperventilation, vicious circle, breathing pattern