Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-30 20:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8:316.624 (2)
Психология (1889)
Социальная психология (641)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 4(61), pp. 3-14. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural

The types of agressivness at preadolescents from urban and rural environment


CZU: 159.922.8:316.624
Pag. 3-14

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Rezumat

În articolul dat se abordează o problemă extrem de actuală pentru societatea contemporană: comportamentul agresiv. Noi ne-am propus să studiem formele de manifestare a agresivității la preadolescenţii din mediul urban și rural și anume să găsim răspunsul la întrebarea dacă există diferenţe în manifestarea agresivităţii şi a formelor de manifestare a agresivității la preadolescenţi în dependenţă de următoarele variabile: gen, vârstă și locul de trai (urban/rural). Lucrarea este un semnal de alarmă în legătură cu toate formele de comportament agresiv în rândul preadolescenților și necesitatea elaborării și implementării unor programe de prevenire și limitare a comportamentului antisocial.

Article presents an extremely actual problem for our society: aggressive behavior. In our research we proposed to study the types of aggressiveness at preadolescents from urban and rural environment beginning from the question if there are differences between aggressiveness and types of aggressiveness depending on following variables: gender, age and social environment (urban / rural). The research is an alarm signal regarding all types of aggressiveness in preadolescence and reflects the necessity to develop and implement special programs orientated at preventing and limiting antisocial behavior.

Cuvinte-cheie
agresivitate, agresivitate directă/indirectă, negativism, suspiciune, resentiment,

aggressiveness, indirect / direct aggressiveness, negativism, suspicion, resentment