„Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
127 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-17 02:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
070:[281.95+262.12](478)(092) (1)
Газеты. Пресса. Журналистика (357)
Ислам (91)
Иудаизм (44)
SM ISO690:2012
GROSSU, Silvia. „Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 162-165. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

„Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică


CZU: 070:[281.95+262.12](478)(092)
Pag. 162-165

Grossu Silvia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020