IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "théâtre"
Ion Puiu – personalitate marcantă în arta teatrală-decorativă din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența activității teatrale în context psiho-pedagogic
Bejan Angela
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К истории Бельцкого русского театра (конец 1940-х–начало 1950-х годов)
Aga Nicolae
Институт культурного наследия АНМ
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using motivational dramatic activities in the development of students’ language skills
Arpentii Tatiana
Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihail Sebastian, despre teatru și dramaturgie
Bălan Zamfir
Muzeul „Carol I”, or. Brăila, România
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări și tendințe noi în dezvoltarea artei teatrale pentru spectacolele de păpuși din anii ’70 sec. XX
Malcoci Vitalie
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 July, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lubomir Guentchev : un traducteur excentrique
Vuillemin Alain
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un symboliste singulier: Lubomir Gentchev (1907-1981) en Bulgarie
Vuillemin Alain
La Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’adaptation théâtrale: exemple de l’interculturalité appliquée
Jakubczuk Renata
La Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rampa, o publicație unică în presa românească. Perioada 1911-1921
Susai Stefan Marcel
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De l'approche communicative à la perspective actionnelle : les pratiques artistico-théâtrales dans l’enseignement/apprentissage des langues vivantes (FLE)
Postolachi-Josan Irina
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala românească de regie. Precursori, întemeietori, reformatori
Tănase Diana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Театр как феномен художественной культуры Кишинева
Koroliova Elfrida
Институт культурного наследия
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul ca metodă de formare a competenței interculturale
Andrioaie Ana-Maria12
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The main rule of the theatre directing
Blăniță Serghei, Cernetchi Maxim, Sîrghi Tudor
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori
Nistor (Muşetescu) Iuliana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries
Dubovskaia Ksenia
Belarusian State Academy of Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru cine cercetează cei ce cercetează teatrul?
Ciobotari Călin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog și dialogism în arta și pedagogia teatrului
Vasiniuc Tiberius
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexa Visarion and the Caragialian texts –essence and expressiveness
Bălăiță Vasilica
“George Enescu” National University of Arts, Iași
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22