IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "funcţionar public"
Abaterea disciplinară — forma conduitei ilicite a funcţionarilor Publici
Zidaru Liliana
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a răspunderii administrativ–patrimoniale
Stahi Tatiana
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la excepția de nesubordonare a funcționarului public
Mostovei Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova
Cozma Ion, Terenti Alina
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind reglementarea neutralităţii politice a funcţionarului public
Mostovei Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarul public în Uniunea Europeană
Boghian Vasile12
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-176. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de pregătire a funcționarilor publici din Republica Moldova: principii, organizare și organisme implicate
Vintilă Vadim
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deformarea profesională: comportament deviant al funcționarilor publici
Severin Alina
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public
Vaculovschi Elena1, Abramihin Cezara2
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici
Dulschi Ion
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele concretizări doctrinare privind natura juridică a serviciului public
Bantuş Anatolie
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea elementelor de coaching organizational în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
Vaculovschi Elena1, Abramihin Cezara2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind promovarea valorilor juridice și nejuridice care stimulează activitatea funcționarilor administrației publice
Bantuş Anatolie
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-1589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea judecătorească a pedepselor penale aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție de către funcționari publici și/sau demnitari
Tipa Ion
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția de Secretar de Stat în Republica Moldova: prezent și perspective
Gheorghiţa Tamara
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-113. Vizualizări-1744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcționarilor publici
Lachi Claudia, Gheorghiţa Tamara
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-69. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panica în rândurile medicilor din România
Florea Vasile
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii generale asupra noţiunii de administraţie publică in doctrina romanească
Pavel Radu Cătălin
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53